برنامه جدید کار آفرینی و سرمایه گذاری استان پرنس ادوارد با امتیاز بندی جدید کار خود رو از سال 2018 آغاز کرده و در طی این مدت 2 مرتبه در تاریخ 15 فوریه ( 26 بهمن 1396 ) و اخیرا در تاریخ 15 مارچ 2018 ( 24 اسفند 1396) قرعه کشی انجام داده است و از مابین افرادی که امتیازات بالاتر داشته اند ، در دوره اول 9 نفر و در دوره دوم 7 نفر موفق به دریافت دعوتنامه اولیه برای اقدام از طریق برنامه کار آفرینی این استان شده اند.

قرعه کشی فوریه 2018:

تعداد دعوتنامه : 7 نفر
حداقل امتیاز قبولی : 117
محدوده امتیازات افراد قبول شده : 117-140

قرع کشی مارچ 2018:

تعداد دعوتنامه : 9 نفر
حداقل امتیاز قبولی : 135
محدوده امتیازات افراد قبول شده : 117-142

بعد از تغییرات ایجاد شده در سال 2018 در نحوه اخذ اقامت دائم از طریق برنامه های کارآفرینی کانادا ، تنها 2 برنامه استانی نیوبرانزویک و پرنس ادوارد هستند که به متقاضی از ابتدا اقامت دائم داده می شود و اقامت آنها به تاسیس بیرینس بستگی ندارد و فقط در صورتی که متقاضی بخواهد ودیعه بیزینسی خود رو بازپس بگیرید باید اقدام به تاسیس کسب و کار در استان مربوطه نماید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد برنامه کار آفرینی پرنس ادوارد اینجا رو کلیک کنید.