اطلاعات تماس | شرکت بین المللی آدیونا

تماس با آدیونا - تهران

 

دفتر ایران ( تهران ) 

تهران – شهرک غرب – بلوار دادمان- خیابان فلامک

Tel: +98 937 139 6261

نمایندگی شماره 2 ( ونکوور) 

Tel: +1 672 514 3622

***متقاضیان مهاجرت توجه داشته باشند که هرگونه ارائه خدمات مهاجرتی تنها با هماهنگی با دفتر کانادا انجام خواهد شد .

ساعات کاری دفتر تهران از ساعت 9 تا 16:30 به وقت تهران می باشد.

دفتر ایران ( تهران )