اطلاعات تماس | شرکت بین المللی آدیونا

تماس با آدیونا - تهران

 

دفتر ایران ( تهران ) 

تهران – شهرک غرب – بلوار دادمان- خیابان فلامک

Tel: +98 (021) 88079315

+98 937 139 6261

 

نمایندگی شماره 2 ( تهران ) 

تهران – اشرفی اصفهانی

Tel: +98 930 2352515

 

***متقاضیان مهاجرت توجه داشته باشند که هرگونه ارائه خدمات مهاجرتی تنها با هماهنگی با دفتر کانادا انجام خواهد شد .

ساعات کاری دفتر تهران از ساعت 9 تا 16:30 به وقت تهران می باشد.

دفتر ایران ( تهران )