Popullation_Canada_Immigration

بر طبق آمار سرشماری ، مهاجرت به عنوان اصلی ترین عامل رشد جمعیت در مناطق شهری کانادا می باشد

نتایج اداره آمار کانادا بیانگر این مطلب است که مهاجران بین المللی اصلی ترین منبع افزایش جمعیت در سرشماری مناطق شهری ، به ویژه در غرب کانادا می باشند .این مطالعه سالهای 2014 و 2015 در زیر نظر می گیرد.

اگرچه مهاجرت عامل 60% افزایش جمعیت در مناطق شهری کانادا بوده است ولی این رقم نسبت به سالهای 2013 و 2014 که در حدود 66% بوده است ، کاهش نشان می دهد.

برآوردهای اداره آمار کانادا بیانگر این است که 7 منطقه شهری با افزایش نسبتاً زیاد رشد جمعیت تماماً در غرب کانادا واقع شده اند. از مابین این مناطق شهر Kelowna  با رشد جمعیتی 3.1% و شهر  Abbotsford-Mission  با رشد جمعیتی 1.4% در استان بریتش کلمبیا قرار دارند. شهرهای  Calgary  و Edmonton  هر کدام با رشد جمعیتی 2.4% در استان آلبرتا واقع شده اند. شهرهای  Saskatoon  با 2% رشد جمعیت و  Regina  با رشد 1.9% در استان ساسکاچوان  و شهر  Winnipeg  با رشد 1.4% خود در استان منیتوبا  قرار دارند.

در مقابل ،مناطق شهری با کاهش جمعیت تماماً در شرق و یا مرکز کانادا واقع شده اند.کاهش جمعیت در شهر Saint John استان نیوبرانزویک -0.4 %  ، Greater Sudbury  0.3 -% ،   Peterborough  و Thunder Bay   0.2 – %  در استان آنتاریو  ، Saguenay در استان کبک 0.2-%    می باشند.

حدوداً از هر 10 کانادایی 7 نفر (25,164,126  نفر ) در مناطق شهری زندگی می کنند.متوسط سن در مناطق غیر شهری رو به افزایش است بدین ترتیب که متوسط سن در مناطق غیر شهری 43.9 سال می باشد .این رقم برای مناطق شهری 39.3 سال است.جمعیت کل کانادا در حدود 35,851,774 نفر می باشد.

در طی دوره سال های 2005 تا 2015  نرخ رشد جمعیت در مناطق غیر شهری در حدود 4% بوده است درحالی‌که این رقم برای مناطق شهری در همین دوره در حدود  15% می باشد.مناطق شهری با بیشترین نرخ افزایش جمعیت  به ترتیب شهر کالگری ( Calgary ) با 32% ، شهر ادمونتون ( Edmonton )  با 31% ، تورنتو ( Toronto ) با 17% ، ونکوور ( Vancouver ) با 16%  ، اتاوا ( Ottawa ) با 15%  و مونترال ( Montreal ) با 11% می باشند.

برای دیدن نقشه رشد جمعیت و تغییرات آن در دوره بین سالهای 2011 تا 2015 ، اینجا را کلیک کنید