house for sale

بر اساس اطلاعات تازه منتشر شده بازار مسکن در نقاط مختلف کانادا در ماه جوون 2016 داغ و رو به رشد بوده است و البته تورنتو و ونکوور سهم زیادی در این رشد داشته اند.

اگرچه بیشتر رشد قیمت مسکن مربوط به این دو شهر بوده است اما شاخص بانک ملی کانادا که به تازگی به روز رسانی شده است نشان میدهد که در 9 منطقه از 11 منطقه بازار مسکن کانادا، قیمت مسکن افزایش نشان داده است که دلیل عمده آن هم می تواند وام های بلند مدت  مسکن با بهره در حدود 2 درصد باشد.

آقای متیو آرسینیو کارشناس و اقتصاددان بانک ملی کانادا در اظهار نظر خود گفت که : نشانه ها از افزایش قیمت در بازار مسکن در همه جای کانادا بجز 2 شهر کالگری و ادمونتون مشاهده می شود و رشد قیمت ها در ماه جوون 2016 بالاتر از حد معمول بوده است.

قیمت مسکن در کانادا در ماه جوون 2016 نسبت به ماه قبل آن 2.3 % رشد نشان داده است. البته این رقم به کمک رشد 2.6 % و 3.3 % در شهرهای ونکوور و تورنتو به دست آمده است ولی البته سایر نقاط کانادا هم دارای نشانه های رشد می باشند.

در این یک ماه شاهد رشد 4.4 % در شهر ویکتوریا در استان بریتیش کلمبیا و 3.7  % افزایش قیمت در شهر هالیفکس ، مرکز استان نواسکوشیا  و پایتخت کانادا شهر اتاوا بوده ایم. شهر گتینو در استان کبک نیز دارای رشد 2.6 % بوده است.در دیگر نقاط استان کبک نیز شاهد رشد قیمت مسکن بوده ایم. برای نمونه شهر کبک سیتی 1.7 % و شهر مونترال 1 % رشد را در ماه گذشته تجربه کرده اند.

آقای آرسینیو همچنین اذعان کرد که شاید با در نظر گرفتن داده های 1 ماه نتوان نتیجه گیری مناسبی داشت و زود باشد که بگوییم ولی در هر حال شاهد تغییراتی در بازار مسکن هستیم که وام های بلند مدت با بهره های ناچیز تاثیر زیادی در روند افزایش قیمت مسکن در بازارهای شهرهای دیگر دارند.

آقای فیل سوفر از کارشناسان موسسه Royal Lepage که از بزرگترین مشاورین مسکن در سراسر کانادا می باشند معتقد است که این نرخ وام ها همچنان باعث رشد قیمت مسکن در اکثر نقاط کانادا می شوند اما تورنتو و ونکوور رشد بیشتری خواهند داشت. شاخص قیمت موسسه   Teranet نیز نشان می دهد که قیمت ها در شهرهای ونکوور و تورنتو به ترتیب 23.4 % و 12.4 % نسبت به 12 ماه گذشته رشد داشته اند.

این کارشناس در ادامه افزود: به نظر من بازار مسکن ونکوور از بیمارترین بازارها در کانادا می باشد. 2 عامل اصلی رشد قیمت در این شهر وجود ندارد. اولین دسته فاکتورها اقتصاد روبه رشد ، فرصت های شغلی و مهاجرت می باشد که باعث اطمینان خاطر مصرف کننده می شوند. اما فاکتور دوم موقعیت جغرافیایی و قوانین محدود کننده عرضه مسکن می باشند که در جاهای دیگر وجود ندارند.

آقای  سوپر همچنین گفت که باید نگاهی هم به کبک داشت زیر اگرچه آمار و ارقام مونترال در مقایسه با شهر ونکوور چشمگیر نیستند ولی رشد 3.5 % قیمت مسکن در مونترال کبک  یکی از بیشترین افزایش قیمت ها در سالیان اخیر بوده است.

در دیاگرام زیر می توانید تغییرات قیمت در بازار مسکن در شهرهای مختلف کانادا نسبت به سال گذشته ملاحظه نمایید.

رشد قیمت مسکن در شهرهای کانادا در ماه جوون 2016