سرمایه گذاری کبک

استان کبک برنامه های بیزینسی و سرمایه گذاری خود را بازگشایی کرد

اداره مهاجرت استان کبک در تاریخ 1 آوریل 2016 اعلام کرد برنامه های بیزینسی مهاجرت به کانادا خود را که شامل برنامه محبوب سرمایه گذاری کبک (Quebec Investor)، برنامه کار آفرینی و برنامه خود اشتغالی را بازگشایی می کند.

برنامه های مهاجرتی کار آفرینی و برنامه خود اشتغالی استان کبک از تاریخ 1 آوریل 2016 ( 14 فروردین 1395 ) هر کدام به ظرفیت 50 نفر متقاضیمی پذیرند.

برنامه مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری کبک از تاریخ 30 می 2016 ( 10 خرداد 1395 ) با حدنصاب 1900 متقاضی پرونده می پذیرد.

این نکته قابل توجه است که متقاضیانی که دارای مدرک زبان فرانسه ( حداقل B2) می باشند، شامل این حد نصاب نمی باشند و در هر زمان می توانند برای برنام های مهاجرتی سرمایه گذاری کبک و یا کار آفرینی کبک اقدام نمایندد.

برنامه مهاجرتی سرمایه گذاری کبک

برنامه اقدام جهت مهاجرت از طریق برنامه سرمایه گذاری کبک، متقاضی باید

  • حداقل دارایی به مبلغ 1.6 میلیون دلار کانادا داشته باشد
  • حداقل 2 سال سابقه مدیریت کسب و کار را در 5 سال گذشته دارا باشد
  • مبلغ 800 هزار دلار کانادا را به مدت 5 سال در کانادا به صورت تضمین شده سرمایه گذاری نماید

البته گروه مهاجرتی آدیونا این امکان را به مشتریان خود می دهد تا با گرفتن وام از طیق بانکهای کانادا، مبلغ سرمایه گذاری متقاضی را به مبلغ 220 هزار دلار کانادا ( به صورت سرمایه گذاری بلاعوض) کاهش دهد. کسانی که دارای مدرک زبان فرانسه باشند در اولویت قرار دارند و پرونده آنها در مدت زمان کوتاه تری بررسی می گردد.

برنامه مهاجرتی کار آفرینی کبک

برای داشتن شرایط اولیه برای اقدام از طریق برنامه کار آفرینی کبک متقاضی می بایستی

  • حداقل دارایی به مبلغ 300 هزار دلار کانادا داشته باشد
  • حداقل 2 سال سابقه مدیریت کسب و کار را در 5 سال گذشته دارا باشد
  • با سرمایه گذاری به مبلغ 100 هزار دلار کانادا و ایجاد کسب و کار، برای یک مقیم کبک کانادا شغل ایجاد کند

کسانی که دارای مدرک زبان فرانسه باشند در اولویت قرار دارند و پرونده آنها در مدت زمان کوتاه تری بررسی می گردد.

برنامه خود اشتغالی کبک

برای داشتن شرایط اولیه برای اقدام از طریق برنامه خود اشتغالی کبک متقاضی می بایستی

  • حداقل دارایی به مبلغ 100 هزار دلار کانادا داشته باشد
  • حداقل 2 سال سابقه کار حرفه ای را در 5 سال گذشته دارا باشد

کسانی که دارای مدرک زبان فرانسه باشند در اولویت قرار دارند و پرونده آنها در مدت زمان کوتاه تری بررسی می گردد.

برای گرفتن اطلاعات بیشتر در زمینه مهاجرت به کانادا از طریق برنامه سرمایه گذاری و یا بیزینسی کبک با آدیونا تماس بگیرید.