برنامه نیروی ماهر استان کبک

برنامه مهاجرتی نیروی ماهر استان کبک بار دیگر باز شد.این برنامه از 4 نوامبر 2015 آماده دریافت پرونده متقاضیان می باشد.

 

دولت استانی کبک اعلام کرده که در این دوره به 2 بخش تقسیم گردیده است که شرایط آن در جدول زیر آمده است:

برنامه نیروی ماهر کبک
دوره دوره اول دوره دوم
نحوه دریافت مدارک پرونده ها به صورت پستی دریافت می شوند پرونده ها به صورت آنلاین ثبت می شوند
مدت دوره از تاریخ 4 نوامبر لغایت 15 دسامبر2015 از 18 ژانویه تا 31 مارچ 2016
حداکثر تعداد متقاضی 3500 2800

 

تفاوتهای برنامه نیروی ماهر کبک با برنامه نیروی ماهر فدرال

عمده تفاوتهای این 2 برنامه در جدول زیر به صورت خلاصه آورده شده است:

 

  کبک فدرال
اولویت انتخاب متقاضیان با توجه به تاریخ فرستادن پرونده بله خیر
آیا سیستم امتیاز بندی وجود دارد؟ بله هم برای حداقل شرایط و هم برای قبولی
آیا برنامه نیاز به پروفایل آنلاین دارد؟ خیر بله
آیا متقاضیان نیاز به دریافت دعوتنامه برای اقدام دارند؟ خیر بله
آیا مدرک زبان فرانسه الزامی می باشد؟ خیر ولی توانایی در فرانسه امتیاز دارد خیر ولی توانایی در فرانسه امتیاز دارد
آیا مدرک زبان انگلیسی ضروری می باشد؟ خیر ولی توانایی در انگلیسی امتیاز دارد بله
آیا رشته بندی وجود دارد؟ بله خیر
آیا برنامه سقفی برای تعداد متقاضی دارد؟ بله خیر
آیا مدت زمان خاصی برای فرستادن پرونده وجود دارد؟ بله خیر

 

برای اطالاعات بیشتر به برنامه مهاجرتی کبک مراجعه کنید.