به حد نصاب رسیدن استان آنتاریو در سال 2015 در برنامه های پایه ای

به حد نصاب رسیدن استان آنتاریو

استان آنتاریو اعلام کرد که تا آخر سال 2015 هیچ متقاضی جدیدی در برنامه های پایه ای خود قبول نمی کند. برنامه های پایه ای شامل برنامه های زیر می باشد:

  • برنامه نیروی متخصص خارجی دارای پیشنهاد شغلی از کارفرما در آنتاریو
  • برنامه دانشجویان بین المللی فارق التحصیل شده از استان آنتاریو و دارای پیشنهاد شغلی

برنامه های پایه ای، برنامه ای مهاجرتی هستند که فرآیند گرفتن متقاضی در آنها خارج از سیستم اکسپرس اینتری انجام می شوند و دارای شرایط مخصوص به خود می باشند که از طرف استان آنتاریو تعیین می گردند. متقاضیانی که موفق به گرفتن دعوتنامه از استان در برنامه های پایه ای می شوند ،600 امتیاز نامزدی از استان را در سیستم اکسپرس اینتری دریافت نمی کنند ولی قادر خواهند بود مستقیما و بدون نیاز به ثبت نام در سیستم اکسپرس اینتری برای اقامت دائم کانادا اقدام نمایند.

در بیانیه ای که از طرف اداره مهاجرت استان آنتاریو اعلام شد آمده است:

حد تعیین شده از طرف اداره مهاجرت کانادا برای برنامه های مهاجرتی پایه که 2500 نفر می باشند برای سال 2015 به حد نصاب رسیده است. بنابراین این استان قادر به صادر کردن دعوتنامه جدید برای این برنامه ها در سال 2015 نخواهد بود و متقاضیانی که پرونده های خود را به تازگی ارسال کرده اند ،بررسی پرونده آنها به ژانویه 2016 موکول می گردد.

البته اگر کافرمای شما و پیشنهاد شغلی شما در اداره مهاجرا استان تایید شده باشد، اداره مهاجرت پرونده آنها را بررسی خواهد کرد.

متقاضیان اقامت دائم در کانادا مد نظر داشته باشید که برنامه های استان آنتاریو در زیر مجموعه اکسپرس اینتری که شامل برنامه ای الویت نیروی انسانی و نیروی متخصص فرانسه زبان می باشند، همچنان باز بوده و متقاضی می پذیرند، البته متقاضیان ابتدا باید در سیستم اکپرس اینتری ثبت نام کرده و حداقل امتیاز 400 را کسب کنند تا برای آنها  دعوتنامه برای استان صادر شود.