Express Entry report 2015

دوره سی و پنجم  برنامه نیروی متخصص فدرال یا همان اکسپرس اینتری در تاریخ 1 جوون 2016 ( 11 خرداد 1395) برگزار شد. در چند دوره اخیر شاهد کاهش شدید تعداد دعوتنامه های صادر شده بودیم که تاثیر بسیار زیادی در نمره قبولی اکسپرس اینتری گذاشته است. در این دوره تعداد 762 دعوتنامه برای کسانی که امتیاز 483 به بالا داشته اند صادر شده است.

در دوره های برگزار شده قبل از مارچ 2016 (اسفند 1394) امتیاز قبولی در حدود 450 تا 460 بود ولی پس از کاهش تعداد دعوتنامه ها از حدود 1500 نفر در هر دوره به حدود 760 نفر در دوره های اخیر، امتیاز قبولی رو به افزایش گذاشته است. با چنین روندی اگر تعداد دعوتنامه های  صادر شده در هر دوره افزایش نیابد، عملا فقط افرادی شانس قبولی در برنامه اکسپرس اینتری را خواهند داشت که یا دارای پیشنهاد شغلی از کارفرما در کانادا داشته باشند و یا دارای دعوتنامه استانی باشند. این 2 دسته از متقاضیان با گرفتن 600 امتیاز اضافه در سیستم امتیاز بندی اکسپرس اینتری قبولی خود را در برنامه تضمین می نمایند.

برای قبولی در این دوره اگر شخصی دارای پیشنهاد شغلی از کانادا و یا دعوتنامه استانی نبود باید شرایط زیر را می داشت.

برای یک فرد مجرد:

  • سن بین 21 تا 29 سال
  • مدرک فوق لیسانس
  • مدرک آیلتس با نمره حداقل :L 8.5 S 7.5 W 7.5 R 8
  • 3 سال سابقه کار

برای یک فرد متاهل:

متقاضی اصلی باید شرایط زیر را داشته باشد:

  • سن بین 21 تا 34
  • مدرک فوق لیسانس
  • مدرک آیلتس با نمره حداقل : L 8.5 S 7.5 W 7.5 R 8
  • 3 سال سابقه کار

و همسر متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشد:

  • مدرک لیسانس
  • مدرک آیلتس با نمره حداقل : L 8.5 S 7.5 W 7.5 R 8

با شرایط اشاره شده در بالا متقاضی امتیازی بین 465 تا 480 کسب می نماید و شانس قبولی در برنامه اکسپرس اینتری بدون نیاز به سابقه کاری و یا دعوتنامه استانی خواهد داشت.

البته اخذ آیلتس با نمرات ذکر شده در بالا بسیار سخت می باشد. تلاش ما در آدیونا بر این است تا با گرفتن دعوتنامه استانی برای متقاضیانی که دارای آیلتس 6 به بالا هستند، شانس قبولی آنها در برنامه اکسپرس اینتری فدرال را تضمین کنیم.