نیروی متخصص کبک

نیروی متخصص کبک

دولت استانی کبک اعلام کرد که دوره اول برنامه نیروی متخصص کبک به حد نصاب خود رسید

دولت استانی کبک اعلام کرد که دوره اول برنامه نیروی متخصص کبک به  حد نصاب خود رسید.دوره انتخابی بعدی برنامه نیروی متخصص کبک که بصورت آنلاین خواهد بود در تاریخ 18 ژانویه 2016( 28 دی 1394) بازگشایی میشود.

سخنگوی اداره مهاجرت کبک اعلام کرد که تعداد 3500 پرونده که حد نصاب دوره اول برگزاری این برنامه مهاجرتی که از 4 نوامبر 2015 بازگشایی شده بود رسیده است.پرونده هایی که از این به بعد از طریق پست ارسال شود قابل قبول نبوده و بازگشت داده می شوند.

متقاضیان برنامه مهاجرتی نیروی متخصص کبک باید مدنظر داشته باشند که این برنامه بسته نشده است و فقط دوره اول انتخابی آن که به صورت ارسال پستی مدارک برگزار گردید به حد نصاب 3500 پرونده خود رسیده است.دوره انتخابی دوم که به صورت آنلاین برگزار می شود به آن دسته از متقاضیان که اقدام به جمع آوری مدارک کرده اند، اجازه خواهد داد در اسرع وقت در این برنامه ثبت نام کنند.