برنامه مهاجرت پدر، مادر، پدربزرگ و مادربزرگ به کانادا

همان‌طور که پیش‌بینی می شد ، حدنصاب پذیرش پرونده‌های اسپانسر شیپ والدین در هر سال از 5000 نفر به 10000 نفر افزایش پیدا کرد. از طریق این برنامه مهاجرتی شهروندان و افراد مقیم کانادا می توانند با اسپانسر شدن (پشتیبانی مالی) والدین و پدربزرگ و مادربزرگ خود، برای آن‌ها اقامت دائم کانادا را اخذ نمایند.

در کمپین انتخاباتی سال قبل، دولت لیبرال کنونی وعده داده بود که ظرفیت برنامه مهاجرتی اسپانسرشیپ والدین را افزایش دهد. این برنامه بار دیگر در سال جدید میلادی بازگشایی می گردد و ظرفیت متقاضی آن 10000 خواهد بود.

علیرقم افزایش ظرفیت این برنامه، انتظار می رود که طبق آمارهای سال گذشته تعداد متقاضی همچنان بسیار بیشتر از ظرفیت برنامه باشد. وقتی برنامه در 4 ژانویه 2016 (14 دی 1394) باز شد در طی 3 روز به حدنصاب ظرفیت 5000 نفر خود رسید. این در حالی بود که بیش از 14000 نفر متقاضی برای این برنامه پرونده ارسال کرده بودند و دولت تصمیم به بررسی 10000 پرونده در آن دوره نمود.

افزایش ظرفیت برنامه مهاجرتی والدین در حالی است که طبق آمارهای رسمی اداره مهاجرت کانادا هنوز بررسی پرونده‌هایی که در نوامبر 2011 دریافت شده بود، به پایان نرسیده است.

درحالی‌که در دوره جدید ظرفیت این برنامه 2 برابر شده است، عناصر دیگر این برنامه مهاجرتی تغییر مخصوصی نکرده‌اند .برای مثال، هنوز روند پذیرش پرونده‌ها به زمان ارسال آن‌ها بستگی دارد و بنابراین فقط 10000 نفر اول که زودتر پرونده ارسال کنند موردبررسی قرار می گیرند.

اگر شهروند و یا مقیم کانادا هستید، و مایل هستید تا برای والدین و یا پدربزرگ و مادربزرگ خود نیز اقامت کانادا را اخذ کنید با شرکت آدیونا تماس بگیرید تا همکاران ما به شما در این زمینه کمک کنند.