شرایط لازم در اکسپرس اینتری

شرایط لازم برای کسب امتیاز اکسپرس اینتری کانادا

در صورت آوردن حد نصاب 67 امتیاز از سیستم امتیاز بندی وارد مرحله بعد میشوید.

این جدول نحوه ارزیابی هر فاکتور را نمایش می دهد

فاکتورامتیاز
تحصیلاتحداکثر 25 امتیاز
سطح توانایی در انگلیسی یا فرانسهحداکثر 28 امتیاز
تجربه کاریحداکثر 15 امتیاز
سنحداکثر 12 امتیاز
پیشنهاد شغلی در کاناداحداکثر 10 امتیاز
انطباق پذیریحداکثر 10 امتیاز
مجموع 100 امتیاز
امتیاز قبولی67 امتیاز

امتیاز بندی تحصیلات

تحصیلاتامتیاز
دیپلم5
مدرک فوق دیپلم یکساله 15
 مدرک فوق دیپلم 2 ساله19
مدرک دانشگاهی 3 ساله یا بیشتر21
2 مدرک تحصیلی که یکی مدرک دانشگاهی 3 ساله یا بیشتر باشد22
مدرک فوق لیسانس 23
مدرک دکترا25

تسلط به زبان انگلیسی

سطح زبان اولنمره آیلتسامتیاز کل
ListeningReadingWritingSpeaking
CLB 7444416
CLB 8555520
CLB 9666624

برای زبان دوم (فرانسه)  در صورت داشتن حداقل CLB 5 ، 1 امتیاز منظور میشود.

جدول تبدیل CLB به IELTS

 SpeakingListeningReadingWriting
CLB 5IELTS 5IELTS 5IELTS 4IELTS 5
CLB 6IELTS 5.5IELTS 5.5IELTS 5IELTS 5.5
CLB 7IELTS 6IELTS 6IELTS 6IELTS 6
CLB 8IELTS 6.5IELTS 7.5IELTS 6.5IELTS 6.5
CLB 9IELTS 7IELTS 8IELTS 7IELTS 7

سابقه کاری

سابقه کاریامتیاز
داشتن 1 سال سابقه در 10 سال گذشته9
داشتن 2 سال سابقه در 10 سال گذشته11
داشتن 4 سال سابقه در 10 سال گذشته13
داشتن 6 سال و بیشتر سابقه در 10 سال گذشته15

سن

سنامتیاز
18 الی 3512
3611
3710
389
398
407
416
425
434
443
452
461
47 به بالا0

پیشنهاد شغلی در کانادا

در صورت داشتن پیشنهاد شغلی از کارفرما در کانادا 10 امتیاز به شما تعلق میگیرد.

انطباق پذیری

انطباقامتیاز
سطح زبان همسر با حداقل CLB 4 5
سابقه تحصیلات در کانادا5
سابقه تحصیلات همسر در کانادا5
سابقه کاری در کانادا10
سابقه کاری همسر در کانادا5
داشتن فامیل در کانادا5

شرایط لازم در اکسپرس اینتری