افزایش جزئی حداقل مبلغ تمکن مالی برای مهاجرت نیروی متخصص به کانادا

21 ژانویه 2016|اخبار, کانادا|

متقاضیانی که قصد مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های نیروی متخصص و اکسپرس اینتری را دارند باید مبلغی جهت مدرک تمکن مالی در بانک داشته باشند. از تاریخ 12 ژانویه 2016 (22 دی 1394) این مبلغی کمی افزایش پیدا کرده است. گرچه این مبلغ حدوداً 2 درصد افزایش پیدا کرده است که تقریباً برابر نرخ تورم در کانادا می باشد، این موضوع ممکن است در قبولی پرونده های بعضی متقاضیان تأثیرگذار باشد. در نتیجه [...]