از تاریخ 24 اکتبر 2017 ( 2 آبان 1396) حداکثر سن فرزندان برای مهاجرت به کانادا از 19 سال به 22 سال افزایش پیدا می کند و از این تاریخ به بعد افرادی که اقدام به ایجاد پرونده مهاجرتی برای کانادا می نمایند میتوانند فرزندان بین 19 تا 22 سال رو که قبلا نمی توانستند به همراه والدین در یک پرونده مهاجرتی به کانادا بیایند ، هم اکنون این فرصت را پیدا کرده اند.

دولت محافظه کار قبلی کانادا در ماه آگوست 2014 سن فرزندان همراه را به 19 سال کاهش داده بود و دلیل آن را یکنواخت کردن بازار کار کانادا اعلام کرده بود. در دولت اخیر با هدف اتحاد خانواده این قانون تغییر کرد و سن از 19 به 22 سال افزایش پیدا کرد که از سه شنبه آینده اجرایی می گردد.

آمار مربوط به سن در کانادا

  • بین سال 2009 تا 2010، در حالیکه 77 % جمعیت زیر 24 سال کانادا ، دوران تحصیل مدرسه خود را بین 18 تا 19 سال به اتمام رسانده بودند و در همین دوره 13 % افراد زیر 24 سال دیپلم خود را بین سن 20 تا 24 سال دریافت کردند.
  • سرشماری سال 2011 نشان داد که بیش از نیمی از افراد بین 20 تا 24 سال با والدین خود زندگی میکردند ( 3 % مردان و 55.2 % زنان). در چند دهه اخیر این نسبت  به خصوص در مورد زنان افزایش پیدا کرده است و از 33 % در سال 1981 به 55.2 % در سال 2011 افزایش یافته است .
  • میانگین سن افراد برای گرفتن هر گونه مدرکی 8 سال می باشد.

 

افزایش حداکثر سن فرزندان همراه به این معنی می باشد که والدین دارای اقامت دائم در کانادا که فرزندانی بین 19 تا 22 سال دارند که تا به حال نمی توانستند آنها را با برنامه اسپانسرشیپ خانوادگی به کانادا بیاورند ، اکنون این فرصت فراهم شده است و این فرزندان می توانند اقامت دائم کانادا را دریافت نمایند.