محاسبه مالیات بر درآمد در استان های کانادا

دولت فدرال و دولت های استانی در کانادا از اشخاص و شرکت ها پولی به عنوان مالیات دریافت می کنند تا بتوانند از آن برای پرداخت هزینه های برنامه ها و سرویس های دولتی استفاده کنند. این سرویس ها شامل جاده ها، خدمات شهری، مدارس، بیمه درمانی، توسعه اقتصادی و فرهنگی می باشد.
انواع رایج مالیات در کانادا شامل اقلام زیر می باشد:
1- مالیات بر درآمد اشخاص
2- مالیات بر فروش کالا یا خدمات
3- مالیات املاک
4- مالیات شرکت ها

مالیات بر درآمد اشخاص در کانادا

در کانادا سازمان درآمد (Canada Revenue Agency) مسئول جمع آوری مالیات بر درآمد می باشد. هر ساله اشخاصی که مقیم کانادا می باشند بایستی اظهارنامه مالیاتی را تکمیل نمایند. در این اظهارنامه اشخاص درآمد مشمول مالیات، کسورات مالیاتی و بخشش های مالیاتی را منظور می کنند تا رقم مالیات آن‌ها مشخص گردد.
مقدار مالیات بر درآمد شخص بستگی به سطح درآمدی آن‌ها متغیر است. مالیات بر درآمد شامل مالیات دولت فدرال و دولت های استانی می باشد. معمولا اظهارنامه‌های مالیاتی می بایستی در 30 آوریل سال بعد آماده شوند. در زیر می توانید نحوه احتساب مالیات بر درآمد اشخاص را مشاهده کنید:

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص دولت فدرال در سال 2016

• %15 برای درآمد زیر $45,282
• %20.5 برای قسمتی از درآمد شخص که بالای $45,282 تا $90,563 می‌باشد
• %26 برای قسمتی از درآمد شخص که بین $90,563 تا $140,388 می باشد
• %29 برای قسمتی از درآمد شخص که بین $140,388 تا $200,000 می باشد
• %33 برای قسمتی از درآمد شخص که بالاتر از $200,000 می باشد

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص در دولت‌های استانی در سال 2016

استاننرخ مالیات بر درآمد
Newfoundland and Labrador7.7% برای مبلغ تا 35148$
12.5% برای 35147$ بعدی
13.3% برای 55205$ بعدی
14.3% برای 50200$ بعدی
15.3% برای مبلغ بالای 175700$
Prince Edward Island9.8% برای مبلغ 31984$
13.8% برای 31985$ بعدی
16.7% برای مبلغ بالای 63969$
Nova Scotia8.79% برای مبلغ تا 29590$
14.95% برای 29590$ بعدی
16.67% برای 33820$ بعدی
17.5% برای 57000$ بعدی
21% برای مبلغ بالای 150000$
New Brunswick9.68% برای مبلغ تا 40492$
14.82% برای 40493$ بعدی
16.52% برای 50679$ بعدی
17.84% برای 18336$ بعدی
20.3% برای مبلغ بالای 150000$
Ontario5.05% برای مبلغ تا 41536$
9.15% برای 41539$ بعدی
11.16% برای 66925$ بعدی
12.16% برای 70000$ بعدی
13.16% برای مبلغ بالای 220000$
Manitoba10.8% برای مبلغ تا 31000$
12.75% برای 36000$ بعدی
17.4% برای مبلغ بالای 67000$
Saskatchewan11% برای مبلغ تا 44601$
13% برای 82829$ بعدی
15% برای مبلغ بالای 127430$
Alberta10% برای مبلغ تا 125000$
12% برای 25000$ بعدی
13% برای 50000$ بعدی
14% برای 100000$ بعدی
15% برای مبلغ بالای 300000$
British Columbia5.06% برای مبلغ تا 38210$
7.7% برای 38211$ بعدی
10.5% برای 11320$ بعدی
12.29% برای 18802$ بعدی
14.7% برای مبلغ بالای 106543$
Yukon6.4% برای مبلغ تا 45282$
9% برای 45281$ بعدی
10.9% برای 49825$ بعدی
12.8% برای 359612$ بعدی
15% برای مبلغ بالای 500000$
Northwest Territories5.9% برای مبلغ تا 41011$
8.6% برای 41013$ بعدی
12.2% برای 51329$ بعدی
14.05% برای مبلغ بالای 133353$
Nunavut4% برای مبلغ تا 43176$
7% برای 43175$ بعدی
9% برای 54037$ بعدی
11.5% برای مبلغ بالای 140388$

برای مثال اگر شما در استان انتاریو اقامت دارید و درآمد شما 68500$ در سال گذشته بوده است، مالیات بر درآمد شما به صورت زیر محاسبه می گردد:

مالیات بر درآمد فدرال  
مبلغ درآمد68500
مبلغ پایه درآمد45282
مبلغ درآمد - مبلغ پایه23218
درصد نرخ مالیات20.5
نرخ مالیات پایه درآمد4760
مبلغ مالیات بر درآمد پایه درآمد قبلی679245282*15%
مبلغ مالیات کل فدرال11552
مالیات بر درآمد استانی
مبلغ درآمد68500
مبلغ پایه درآمد41539
مبلغ درآمد - مبلغ پایه26961
درصد نرخ مالیات9.15
نرخ مالیات پایه درآمد2466.93
مبلغ مالیات بر درآمد پایه درآمد قبلی209841536*5.05%
مبلغ مالیات کل استانی4564
مبلغ کل مالیات بر درآمد16116

سیستم مالیات بر درآمد در استان کبک مستقل از سیستم فدرال می باشد و نرخ مالیات بر درآمد اشخاص به صورت زیر محاسبه می گردد:

درآمدنرخ مالیات
$42390 و کمتر16%
بین 42390$ تا 84780$20%
بین 84780$ تا 103150$24%
بیشتر از 103150$25.75%

مالیات بر فروش کالا یا خدمات در کانادا

مالیات بر فروش کالا یا خدمات (GST) مبلغی است که شما به هنگام خرید کالا با خدمات پرداخت می نمایید.این مبلغ به قیمت کالا یا خدمات افزوده می‌شود. استان‌های انتاریو، نیوبرانزویک، نیوفاندلند، نواسکوشیا، پرنس ادوارد سیستمی هماهنگ با دولت فدرال کانادا برای جمع‌آوری مالیات اجناس و خدمات دارند که آن را مالیات فروش هماهنگ (harmonized sales tax ) می نامند.

تقریبا تمامی اجناس و خدمات شامل مالیات بر فروش می شوند.برخی کالاهای اولیه از این مالیات معاف هستند.برای مثال کالاهای زیر از مالیات بر فروش اجناس معاف‌اند:

  • خواروبار اولیه خانواده مانند : شیر، نان، سبزی‌ها
  • کالاهای کشاورزی مانند: دانه ها و پشم خام
  • داروها، وسایل پزشکی برای افراد ناتوان جسمی شامل سمعک، ویلچر،دندان مصنوعی
استاننرخ مالیات فروش کالا یا خدمات
Newfoundland and Labrador%13
Prince Edward Island%14
Nova Scotia%15
New Brunswick%13
Ontario%13
Manitoba%5
Saskatchewan%5
Alberta%5
British Columbia%5
Yukon%5
Northwest Territories%5
Nunavut%5
Quebec%5

برای استان‌های دارای سیستم مالیاتی هماهنگ با دولت فدرال نرخ مالیات بر فروش کالا یا خدمات شامل موارد زیر می باشد:

  • HST 12% شامل 5% فدرال و 7% استانی می باشد
  • HST 13% شامل 5% فدرال و 8% استانی می باشد
  • HST 14% شامل 5% فدرال و 9% استانی می باشد
  • HST 15% شامل 5% فدرال و 10% استانی می باشد