کمک هزینه فرزند در کانادا با ابتکار دولت فدرال و همکاری دولت های استانی و مناطق مختلف کانادا ایجاد شده است و هدف آن کمک به پیشگیری و کاهش فقر کودکان و حمایت از والدین در مسیر ورود آنها به بازار کار می باشد.

نحوه تخصیص کمک هزینه فرزند به چه صورت است؟

کمک هزینه فرزند در کانادا شامل 2 عنصر کلیدی می باشد:

 • پرداخت مبلغی به صورت ماهیانه به خانواده های کم درآمد دارای فرزند
 • ارائه خدمات توسط استان ها و مناطق در کانادا به این خانواده ها براساس نیازهای آنها

تحت برنامه کمک هزینه فرزند، دولت کانادا کمک های خود به خانواده های نیازمند کم درآمد دارای فرزند را افزایش داده است. همچنین دولت های استانی توانسته اند خدمات اجتماعی و کمک های خود را در راستای این برنامه تنظیم کرده و خدمات دولت فدرال را تکمیل نمایند.

نحوه محاسبه کمک هزینه فرزند برای هر خانواده

کمک هزینه فرزند در کانادا به صورت دوره ای از ماه جولای تا جون سال بعد با در نظر گرفتن اطلاعات زیر محاسبه می گردد:

 • تعداد فرزندان خانواده
 • سن فرزندان
 • درآمد خالص خانواده
 • صلاحیت فرزندان برای دریافت کمک هزینه معلولیت فرزند

سقف پرداخت ماهیانه در هر سال در ماه جولای بر اساس درآمد خالص سال گذشته خانوار محاسبه می شود. در آمد خالص خانواده از طریق اظهار نامه مالیاتی خانوار در سال قبل محاسبه شده است.

محاسبه کمک هزینه بر اساس در آمد سالیانه خانوار این فرصت را به دولت می دهد که به خانواده های که دارای در آمد پایین می باشند کمک بیشتر و مناسبی ارائه نماید.

اگر وضعیت تاهل شما تغییر نماید، کمک هزینه دریافتی نیز باید به نسبت محاسبه شود. خانوار باید دولت را از تغییر وضعیت تاهل والدین حداکثر یک ماه بعد از تغییر آگاه سازد.

حداقل کمک هزینه دریافتی خانوار برای فرزند

محاسبه کمک هزینه فرزند در کانادا به صورت زیر می باشد:

 • 6400 دلار کانادا (ماهیانه 533 دلار) برای هر فرزند زیر 6 سال
 • 5400 دلار کانادا (ماهیانه 450 دلار) برای هر فرزند بین 6 تا 17 سال

مقدار کمک هزینه دریافتی با توجه افزایش در آمد خانوار بالای 30 هزار دلار در سال با تناسبی با حقوق کاهش می یابد که محاسبه آن به صورت زیر می باشد:

 • خانواده دارای یک فرزند: 7 % کاهش برای حقوق بین 30 هزار تا 65 هزار دلار در سال بعلاوه کاهش مجدد 3.2 % برای درآمد بالای 65 هزار دلار در سال
 • خانواده دارای دو فرزند: 13.5 % کاهش برای حقوق بین 30 هزار تا 65 هزار دلار در سال بعلاوه کاهش مجدد 5.7 % برای درآمد بالای 65 هزار دلار در سال
 • خانواده دارای سه فرزند: 19 % کاهش برای حقوق بین 30 هزار تا 65 هزار دلار در سال بعلاوه کاهش مجدد 8 % برای درآمد بالای 65 هزار دلار در سال
 • خانواده دارای چهار فرزند یا بیشتر: 23 % کاهش برای حقوق بین 30 هزار تا 65 هزار دلار در سال بعلاوه کاهش مجدد 9.5 % برای درآمد بالای 65 هزار دلار در سال

برای نمونه اگر فرض نمایید یک خانواده دارای اطلاعات زیر باشد:

 • درآمد خالص 75 هزار دلار در سال
 • یک فرزند زیر 6 سال
 • یک فرزند بین 6 تا 17 سال

در این صورت مبلغ کمک هزینه دریافتی 6505 دلار کانادا در سال یا 542 دلار کانادا در ماه خواهد بود. برای محاسبه کمک هزینه فرزند در خانواده خود اینجا را کلیک کنید.