mon project

برنامه نیروی متخصص کبک امروز 24 خرداد 1395 در ساعت 17:00 به وقت تهران بازگشایی شد. در این دوره متقاضیانی که دارای حساب کاربری در سیستم آنلاین کبک به نام  Mon projet Québec هستند می توانند اقدام به ارسال پرونده نمایند.

در این دوره که ممکن است تا تاریخ 31 خرداد 1395 ادامه داشته باشد، فقط 5000 متقاضی که زودتر در صف انتظار مجازی برنامه آنلاین کبک قرار گرفته اند می توانند پرونده خود را ارسال نمایند.

متقاضیانی که موفق نشده اند تاکنون حساب کاربری ایجاد کنند می توانند پس از اتمام این دوره و در تاریخ جدیدی که بعد از 31 خرداد اعلام می شود حساب کاربری خود را ایجاد نموده و آماده ارسال پرونده در زمان بازگشایی برنامه شوند.

کسانی که حساب کاربری ایجاد کرده اند از ساعت 17:00 امروز باید در صف انتظار مجازی برنامه قرار بگیرند و اگر در 5000 نوبت اول باشند در زمان فرارسیدن نوبت خود وارد حساب کاربری خود شوند. کاربر 10 دقیقه فرصت خواهد داشت تا اطلاعات خود را بازنگری نهایی نموده و آن را ارسال نماید.

به متقاضیان اکیدا توصیه میشود برای ارسال مدارک حتما از کامپیوتر شخصی استفاده نموده زیرا که امکان طی مراحل ارسال مدارک با تبلت و یا تلفن همراه ممکن نخواهد بود.

توجه به این نکته ضروری است که کسانی که هم اکنون در کبک دارای ویزای کار یا دانشجویی می باشند و یا دارای پیشنهاد کاری از کارفرما در کبک هستند شامل این حد نصاب نمی شوند و در هر زمان می توانند اقدام به ارسال مدارک نمایند.