اخذ ویزای کانادا

پاسپورت کانادا

بیشتر بازدید کننده های کانادا نیاز به پاسپورت معتبر دارند و خیلی ها به ویزا احتیاج دارند. بازدیدکنندگان از کانادا باید یک افسر مهاجرت را متقاعد کنند که:

  • آن ها به کشوری که در آن اقامت دارند علاقه مند هستند و سعی در ماندن در کانادا را ندارند.
  • کاملا سالم هستند. (از برخی بازدیدکنندگان ممکن است خواسته شود در طی دوره شان معاینات پزشکی انجام دهند)
  • ریسک امنیتی یا سوء پیشینه ندارند.
  • پول کافی برای هزینه های سفر و تأمین خود در کانادا دارند.

اگر حائز این شرایط نباشید پذیرش شما در کانادا رد می شود.

بازدیدکنندگان معمولی می توانند شش ماه در کانادا بمانند اگر آنها می خواهند بیشتر بمانند باید برای افزایش طول بازدید درخواست کنند. به بازدیدکنندگان معمولی اجازه ی درس خواندن یا کار کردن داده نمی شود. بازدیدکنندگان تحت پوشش بیمه استانی نیستند و توصیه می شود پیش از ورود از سلامتی خود اطمینان حاصل کنند.