اقامت سرمایه گذاری کانادا

یکی از روش های اخذ اقامت و مهاجرت به کانادا، روش سرمایه گذاری در کاناداست.

مزیت این روش، عدم نیاز به داشتن دانش زبان انگلیسی یا فرانسه است.

برنامه های مهاجرتی کانادا از طریق سرمایه گذاری، یکی از پر طرفدارترین برنامه های مهاجرتی است که در اصل می توان آن را خرید اقامت نامید.

لیست برنامه های مهاجرتی کانادا از طریق سرمایه گذاری

Quebec_Investor_Adiona

مهاجرت از طریق سرمایه گذازی در استان کبک کانادا

با استفاده از این روش می توان به آسانی و بدون دانش زبان انگلیسی و فرانسه برای خود و خانواده اقامت دایم کانادا را اخذ کرد.

این برنامه با هدف توسعه اشغال و سرمایه گذاری در کبک کانادا تاسیس شده است و به علت ظرفیت پایین برنامه، استان کبک سالیانه فقط تعداد محدودی را از این طریق می پذیرد و به آن ها و خانوادشان اقامت دائم کانادا اعطا می کند. از این رو پیشنهاد ما آن است که اگر قصد اقدام از این طریق را دارید هرچه زودتر و قبل از پایان ظرفیت برنامه اقدام کنید.

اطلاعات بیشتر