employment_jobs

گزارش جدید ارائه شده توسط اداره آمار کانادا حاکی از این مطلب است که در ماه آپریل 2016 ، 13000 شغل جدید در استان بریتیش کلمبیا ایجاد شده و این باعث شده است که نرخ بیکاری این استان ، کمترین نرخ بیکاری بین همه استانهای کانادا باشد. این اولین باری است از سال 1976 که نرخ بیکاری استان بریتیش کلمبیا به این مقدار تنزل می کند.

جدیدترین آمار ارائه شده توسط اداره آمار کانادا نشانگر این است که استان بریتیش کلمبیا به همراه استان های نیوبرانزویک و نیوفاندلند بیشترین تعداد شغل را در ماه آپریل ایجاد کرده اند. همچنین در استان های منیتوبا و البرتا شاهد از دست رفتن تعدادی فرصت شغلی بوده ایم. این در حالی است که به طور عمومی در کانادا مجموعا 2100 فرصت شغلی نسبت به ماه مارچ از دست رفته اند.

اما در کل این فرصت های شغلی از دست رفته باعث افزایش نرخ بیکاری که هم اکنون 7.1% نشده است و این نرخ از زمان کاهش از 7.3% در ماه فوریه ، همچنان ثابت مانده است.

در جدول زیر می توانید نرخ بیکاری در هر استان و مشاغل ایجاد شده در استان های مختلف در طول ماه مارچ را مشاهده کنید.

استانمشاغل ایجاد شده در ماه مارچ 2016نرخ بیکاری %
البرتا21000-7.2
منیتوبا3000-6.1
نواسکوشیا20008.3
ساسکاچوان1600-6.3
پرنس ادوارد011.5
بریتیش کلمبیا130005.8
آنتاریو3300-7
کبک18007.5
نیوفاندلند610012.5
نیوبرانزویک39009.6

آمار ماه آپریل نشان می دهد که افراد کمتری در زمینه تولید، منابع طبیعی و کشاورزی مشغول به کار هستند اما از طرف دیگر افراد بیشتری در عمده فروشی ها ، خرده فروشی ها، ساخت و ساز و صنایع غذایی فعالیت دارند. در این ماه همچنین شاهد کاهش تعداد خود اشتغالی هستیم.

فرصت های شغلی ایجاد شده در البرتا 21000 عدد در آپریل کاهش داشته است، اما نرخ بیکاری همچنان در رقم 7.2% ثابت مانده است. این بدین دلیل می باشد که تعداد جمعیت آماده به کار استان نیز کاهش داشته است. در 12 ماه گذشته در البرتا 37000 فرصت شغلی از بین رفته است که این باعث افزایش نرخ بیکاری به میزان 1.6% شده است.

در منیتوبا با وجود کاهش فرصت های شغلی به میزان 3000 نفر، نرخ بیکاری در استان در رقم 6.1% ثابت مانده است. در مقایسه با ماه آپریل سال 2015، فرصت های شغلی ایجاد شده تغییر محصوصی نداشته است اما نرخ بیکاری 0.6% رشد داشته است.

13000 فرصت شغلی جدید در استان بریتیش کلمبیا ایجاد شده است که باعث کاهش 0.7% نرخ بیکاری و رسیدن آن به کمترین درصد بیکاری بین تمامی استان ها در کانادا شده است. نرخ بیکاری در ماه آپریل به 5.8% رسید که این نرخ از سال 1976 که آمارها موجود است پایینترین نرخ بیکاری تاکنون می باشد. اگر روند ایجاد شغل در استان در طول یکسال را در نظر بگیریم،11000 فرصت شغلی در این مدت در استان بریتیش کلمبیا ایجاد شده که بیشتر این مشاغل به علت رونق عمده فروشی و خرده فروشی، خدمات درمانی و اجتماعی و ساخت وساز در استان بوده است.

در ماه آپریل 6100 شغل جدید در استان نیوفاندلند و لابرادور ایجاد شده و نرخ بیکاری در این ماه به عدد 12.5% رسیده است که البته در مقایسه با نرخ 12 ماه گذشته تغییری نکرده است.

در همین ماه آپریل در استان نیوبرانزویک 3900 شغل جدید ایجاد شده و نرخ بیکاری 0.6% کاهش یافته است و به رقم 9.6% رسیده است. گرچه روند ایجاد شغل در ماه آپریل روبه رشد بوده است اما آمار سالیانه این استان حاکی از کاهش 4500 فرصت شغلی در 12 ماه گذشته است.

اگرچه در آنتاریو فرصت شغلی ایجاد شده در ماه آپریل تغییر نکرده اما بدلیل اینکه تعداد متقاضیان شغل در استان در این ماه افزایش یافته است، این موضوع باعث افزایش 0.2% نرخ بیکاری گشته و رقم آن به 7.0% رسیده است. همچنین در مقایسه با ماه آپریل 2015، فرصت های شغلی ایجاد شده 96000 عدد افزایش یافته است.

در استان کبک، آمار ماه به ماه و همچنین آمار سال به سال حاکی از ثابت ماندن نرخ بیکاری در عدد 7.5% است.