در ماه گذشته به تنهایی ۴۴۴۹ دعوت نامه برای اقامت دائم از طریق برنامه اکسپرس اینتری صادر شد

9 فوریه 2016|اخبار, اکسپرس اینتری, کانادا|

حدود 4449 دعوت‌نامه برای اقامت دائم کانادا از طریق برنامه اکسپرس اینتری در ماه فوریه صادر شد که این آمار بالاترین حد خود از زمان شروع برنامه اکسپرس اینتری حدود یک سال قبل می‌باشد. رکورد قبلی مربوط به ماه مارس 2015 بود که تعداد 3257 دعوت‌نامه برای اقامت دائم صادر شد. ماه گذشته اولین ماهی در یک سال گذشته بود که 3 بار قرعه‌کشی اکسپرس اینتری اتفاق افتاد. در 6 ژانویه، حدود 1463 دعوت‌نامه با [...]