تغییرات در سیستم اکسپرس اینتری در آینده نزدیک

19 نوامبر 2015|اخبار, اکسپرس اینتری, کانادا|

آخرین به روزرسانی امتیاز قبولی اکسپرس اینتری  در ماه نوامبر شاهد عمده ترین تغییرات در ارتباط با سیستم انتخابی اکسپرس اینتری کانادا که به یک سالگی خود نزدیک می شود هستیم. علاوه بر کاهش حداقل امتیاز قبولی در دروه آخر انتخابی،شاهد تغییراتی هستیم که از طرف دولت کانادا اعلام گردیده است. تغییرات اکسپرس اینتری  حداقل امتیاز قبولی در دوره های آینده نزول خواهد کرد دربیست و سومین دوره کنفرانس قوانین مهاجرت که اویل این ماه [...]