تولد فرزند در چه کشورهایی منجر به گرفتن تابعیت و پاسپورت می شود؟

28 ژوئن 2017|پاسپورت دوم|

راه‌های متفاوتی برای گرفتن پاسپورت دوم هست، فقط به این بستگی دارد که چقدر پاسپورت دوم برای شما مهم است و حاضرید برای آن چقدر تلاش کنید. درست است که گرفتن پاسپورت برای هر فردی مزایای زیادی دارد، اما اگر مزایای گرفتن شهروندی و پاسپورت برای فرزند بیشتر از پدر و مادر نباشد، کمتر نیست. اخیراً در سایت آدیونا مقاله‌ای در رابطه با تولد فرزند در خاک کانادا نوشتیم که با استقبال مخاطبان رو‌به‌رو شد. [...]