استان آنتاریو قصد دارد به مهاجران تازه وارد که در کانادا تحصیل نکرده اند و دارای مدارک تحصیلی بین المللی هستند، در زمینه یافتن شغل در کانادا کمک رسانی نماید.

استان آنتاریو بودجه ای 3.35 میلیارد دلاری تصویب کرده است تا در برنامه Provincial Bridge Training Program که به تازه واردان برای راهیابی به بازار کار کمک می کند، سرمایه گذاری می کند.

گزارش های زیادی بیانگر این مطلب است که مهاجران تازه وارد مجبور میشوند در ماه های اول یا حتی سال های اول ورود خود به کانادا به کارهای کم درآمد که بسیار پایین تر سطح مهارت ها و تحصیلی آنها است مشغول شوند تا خرج خود و خانواده خود را بدهند.

برنامه پل ارتباطی آموزش آنتاریو در نظر دارد که این شرایط را با نزدیکتر کردن مهاجران با کارفرمایان و برجسته کردن شایستگی ها و مهارت های تازه واردان ، تغییر دهد.

در سیستم اکسپرس اینتری متقاضیان مهاجرت به کانادا بایستی از طریق موسسات  ارزیابی مدارک تحصیلی بین المللی ، اقدام به معادل سازی مدارک تحصیلی خود نمایند تا بتوانند در برنامه شرکت کنند و موفق به دریافت اقامت دائم کانادا شوند.

این ارزیابی و معادل سازی ممکن است برای مهاجرت متقاضیان به کار آید ولی به این معنی نیست که کار فرمایان کانادایی نیز این مدارک تحصیلی را به همین نحو ارزیابی می کنند. به همین دلیل برنامه پل ارتباطی آنتاریو در نظر دارد تا این ارزیابی را به نحوی تغییر دهد تا مورد قبول کارفرمایان نیز باشد.

اهداف برنامه پل ارتباطی آموزشی آنتاریو

  • افزایش دسترسی به خدمات کاریابی همانند : راهنمای شغلی، همایش های کارفرمایان، کلاس های آموزش زبان و وام های آموزشی
  • کمک به کارفرمایان کانادایی در زمینه استخدام و تربیت و نگهداری کارمندان تازه وارد به کانادا با ایجاد گردهمایی ها و کارگاه های کاریابی
  • شناسایی مهارت های مهاجران تازه وارد و راهنمایی آنها برای مسیر شغلی درست و همچنین تشویق به کار آفرینی

آمار اداره مهاجرت استانی آنتاریو نشان می دهد که سالیانه 6000 مهاجر از خدمات برنامه پل ارتباط آموزشی آنتاریو بهره مند میشوند و این باعث رشد اقتصادی استان می شود.

مشاغلی که بیشتر از کمکهای این مرکز استفاده کرده اند شامل پرستاران و مددکاران و کاردان فنی . حرفه ای در زمینه های لوله کشی، جوشکاری، برق کاری و غیره بوده اند.

حیطه کلیدی آموزشی این برنامه در زمینه مشاغلی هست که در کانادا برای اشتغال نیاز به جواز کاری دارند و معمولا مهاجران دارای آموزشهای لازم برای وارد شدن به بازار کار نمی باشند.

این برنامه سعی می کند تا به کارفرما کمک کند تا در پروسه استخدام مهاجران تازه وارد موانع موجود را از بین برده و این دو گروه رو هر چه بیشتر به هم نزدیک و با هم آشنا سازد.