Economic outlook

اگر شما در کانادا هستید و در ماه مارچ وارد بازار کار شده اید بدانید که شما در این زمینه تنها نبوده اید بلکه 40600 فرصت شغلی جدید در ماه مارچ 2016 ایجاد شده است.

در ماه اخیر اقتصادانان شاهد شواهد تجربی بوده اند که نشان دهنده بازگشت رونق به اقتصاد کانادا می باشد و کاهش درصد بیکاری از 7.3% به 7.1% نیز مبین همین موضوع می باشد.این جهش در بازار کار بعد از حدود 3 ماه با تغییر ناچیز در بازار کار رخ داده است.

بخش اعظم از این فرصت های شغلی ایجاده شده ، مشاغل تمام وقت در بخش خصوصی بوده اند که کارشناسان معتقد هستند آمار ارائه شده توسط اداره آمار کانادا نشانه ای از خروج اقتصاد کانادا از دلار تضعیف شده و خرو ج از رکود ناشی از سقوط قیمت نفت می باشد.

نظر سنجی های گذشته حاکی از این مطلب بوده اند که ایجاد 10000 فرصت شغلی در ماه مارچ باعث ثابت ماندن درصد بیکاری می باشد.میانگین 6 ماهه فرصت شغلی ایجاد شده 11000 و انتظار ها از تعدد فرصت های شغلی ایجاد شده در این نظر سنجی ها 16000 شغل بوده است.

البته با نگاه عمیقتر به بخش های مختلف اقتصاد در کانادا ، متوجه می شویم که همه بهخش های اقتصادی از این فرصت های شغلی بهره یکسان نبرده اند و برای مثال گرچه 74000 فرصت شغلی در بخش خدمات ایجاد شده ،بخش تولید با کاهش 1.8% مواجه بوده است که به معنی 31800 فرصت شغلی از دست رفته می باشد.

جزئیات فرصت های شغلی در هر استان در مارچ 2016( March 2016 )

استانفرصت های شغلی ایجاد شده در ماه مارچنرخ بیکاری % 
Alberta190007.1
Manitoba55006
Nova Scotia34009.1
Saskatchewan28006.2
Prince Edward Island -70011
British Columbia
06.5
Ontario06.8
Quebec07.5

فرصت های شغلی در استان آلبرتا به کمک رونق و افزایش خرده فروشی و عمده فروشی ها بیشتر شده و 19000 فرصت ایجاد شده است که باعث کاهش 0.8% نرخ بیکاری شده است.فرصت های شغلی جدید سالیانه در استان آلبرتا تغییر محصوصی نداشته است اما نرخ بیکاری سالیانه با افزایش 1.5% مواجه بوده است.

در منیتوبا 5500 فرصت شغلی جدید در ماه مارچ ایجاد شده است و نرخ بیکاری در رقم 6% ثابت مانده است.این کمترین نرخ بیکاری در میان استان های کانادا می باشد. اگرچه تعداد افرادی که در منیتوبا در مارچ وارد بازار کار شده اند افزایش داشته است اما نرخ بیکاری 12 ماه گذشته تقریبا ثابت بوده است.

در نواسکوشیا در ماه مارچ 3400 فرصت شغلی ایجاد شده است. با مشارکت بیشتر مردم در بازار کار رخ بیکاری در رقم 9.1% تثبیت شده است. با وجود مشارکت بیشتر در ماه مارچ، نرخ بیکاری از پاییز 2015 رو به افزایش گذاشته است.

در ساسکاچوان در ماه مارچ،  2800 شغل جدید ایجاد شده است اما با این حال نرخ بیکاری در استان با افزایش 0.3% به رقم 6.2% رسیده است. با مقایسه این ارقام با 12 ماه پیش متوجه می شویم ک در کل فرصت های شغلی ایجاد شده کاهش یافته اند.در همین حال در طی این 12 ماه نرخ بیکاری 1.7% افزایش نشان داده است.

در جزیره پرنس ادوارد اوضاع از همه جا بدتر است و 700 فرصت شغلی از دست رفته است و نرخ بیکاری در استان 11% می باشد. در 12 ماه منتهی به مارچ  2300 فرصت های شغلی یا 3.1% آنها از دست رفته اند.

در استان بریتیش کلمبیا تغییر خاصی در وضعیت شغلی در ماه مارچ به وجود نیامده است اما با نگاهی به آمار یک سال گذشته متوجه ایجاد 72000 فرصت شغلی جدید یا افزایش 3.2% فرصت شغلی می شویم. این آمار نشان دهنده اقتصاد پویا در بریتیش کلمبیا می باشد وبیشترین جهش نسبت به استان های دیگر را نشان می دهد.نرخ بیکاری در رقم 6.5% ثابت مانده است اگرچه نسبت به سال گذشته این رقم 0.6% افزایش داشته است.

در استان آنتاریو نیز تغییر محصوصی در زمینه ایجاد شغل اتفاق نیفتاده است و نرخ بیکاری نیز در رقم 6.8% ثابت مانده است. آمار سالیانه نیز حاکی از ایجاد 86000 فرصت شغلی جدید در استان می باشد که رشد 1.2% داشته است و دومین استان از نظر رشد در فرصت های شغلی بعد از استان بریتیش کلمبیا می باشد.همچنین باید به این نکته توجه داشت که تمام این فرصت های شغلی ایجاد شده به صورت تمام وقت بوده اند.

در استان کبک تغییری چه از نظر ماهیانه و چه از نظر آمار سالیانه ایجاد نشده است و رقم بیکاری در 7.5% در ماه مارچ ثابت مانده است.

با مقایسه آمار نرخ بیکاری کانادا با آمریکا ، به این نتیجه می رسیم که نرخ کل بیکاری کانادا درماه مارچ 2016 6.1% بوده است در حالیکه این رقم در آمریکا 5.0% می باشد. همچنین در مقایسه با ماه مارچ 2015، نرخ بیکاری در کانادا 0.2% افزایش داشته است ولی در امریکا این نرخ با کاهش 0.5% مواجه بوده است.

در نهایت کارشناسان معتقدند که در سال 2016 فرصت های شغلی با پیشروی بریتیش کلمبیا ، آنتاریو و کبک در کل افزایش خواهند یافت.