برنامه مهاجرتی سرمایه گذاری EB5 امریکا

برنامه EB-5 امریکا

اداره مهاجرت و شهروندی آمریکا مجری برگزاری برنامه مهاجرتی سرمایه گذاری EB-5 می باشد.این برنامه در سال 1990 با هدف رونق بخشیدن به اقتصاد آمریکا از طریق ایجاد کار و سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران خارجی ایجاد گردید.

اداره مهاجرت و شهروندی آمریکا با ایجاد مراکز سرمایه گذاری منطقه ای (Regional Centers) در هر ایالت اقدام به جذب سرمایه گذاران خارجی می نماید.

تمام سرمایه گذاران خارجی که قصد سرمایه گذاری از این طریق را دارند باید در یک پروژه سرمایه گذاری جدید ،اقدام به سرمایه گذاری کنند و پس از برآورده کردن شرایط سرمایه گذاری ،اقامت دائم امریکا (Green Card) برای خود و همسر و فرزندان زیر 21سال دریافت می کنند.

سرمایه گذاری تنها در پروژه هایی امکانپذیر می باشد که شرایط زیر را دارا باشند:

شرایط سرمایه گذاری:

  • ایجاد حداقل 10 شغل برای شهروندان امریکایی در مدت 2 سال پس از دریافت اقامت
  • سرمایه گذاری به مبلغ حداقل 500 هزار دلار امریکا در مناطق اطراف شهری با درصد بیکاری بالا

مناطقی قابل قبول می باشند که در صد بیکاری آنها بیش از 1.5 برابر میانگین کشور باشد.

مناطق حومه ای به مناطقی تلقی می شود که بر طبق اداره برنامه ریزی و بودجه بندی شهری خارج از شهر های بزرگ قرار داشته باشند.

مبلغ 500 هزار دلار معمولا در حدود 5 سال در این پروژه ها خواهد ماند و در صورت موفق بودن پروژه به سرمایه گذار بازگردانده می شود. در نظر داشته باشید که ین پروژه ها مانند هر کسب و کار دیگری دارای ریسک سرمایه گذاری می باشند و تضمین بازگشت 100 درصدی مبلغ سرمایه گذاری وجود ندارد.موفقیت و یا عدم موفقیت پروژه در گرفتن کارت اقامت شما تاثیر نخواهد داست.

معمولا مراکز منطقه ای هر ایالتی پروژه هایی از پیش تعیین شده جهت سرمایه گذاری توسط خارجیان، در نظر می گیرند.این پروژه ها طوری تعریف می شود که شرایط مبلغ سرمایه گذاری و تعداد شغل مورد نظر برای دریافت اقامت دائم امریکا محیا گردد.

پروسه ویزای EB-5

1- شناسایی پروژه EB-5

پیدا کردن پروژه ای که دارای شرایط اولیه ویزا EB-5 باشد.این پروژه ها معمولا توسط مراکز منطقه ای هر ایالت شناسایی شده و در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرید.

2- سرمایه گذاری و فرستادن فرم I-526

پس از انتخاب پروژه، سرمایه گذار باید مبلغ مورد نظر که 500 هزار دلار امریکا می باشد را سرمایه گذاری کند که معمولا این مبالغ در یک حساب امانی Escrow Account))  نگهداری می شود و نماینده سرمایه گذار با تهیه کردن فرم I-526 و فرستادن به اداره مهاجرت آمریکا ایجاد سرمایه گذاری را به اثبات می رساند. اداره مهاجرت ظرف مدت 12 تا 18 ماه تاییدیه سرمایه گذاری متقاضی را اعلام می کند.در صورت ردشدن سرمایه گذاری مبلغ به سرمایه گذار بازگرداننده می شود.

3- اقامت موقت 2 ساله

در این مرحله متقاضی اقامت 2 ساله موقت را کسب می کند .برای گرفتن این اقامت متقاضی باید با پر کردن فرم DS-230 در نزدیکترین سفارت آمریکا برای ویزای مهاجرت اقدام نماید. این مرحله نیاز به کمک وکیل مهاجرتی برای دریافت ویزای مهاجرتی دارد که در مدت زمان 6 تا 12 ماه میسر می شود.بعد از دریافت ویزای 2 ساله متقاضی باید حضور فیزیکی در امریکا داشته باشد و نباید بیش از 6 ماه خارج از آمریکا باشد.

4- اقامت دائم و فرستادن فرم I-829

قدم آخر در راه ویزای EB-5 گرفتن اقامت دائم و بدون شرط می باشد. در این مرحله باید با فرستادن فرم I-829 در مدت 90 روز مانده به تمام شدن اقامت 2 سال موقت به اداره مهاجرت امریکا ،با نشان دادن اینکه تمامی شرایط ویزا EB-5 برآورده شده است درخواست اقامت دائم نماید.

اداره مهاجرت معمولا ظرف مدت 6 تا 8 ماه پس از دریافت فرم I-829 گرین کارت متقاضی، همسر و فرزندان زیر 21 سال آن را صادر می نماید.