اکسپرس اینتری ساسکاچوان

شهر رجینا در ساسکاچوان

اداره مهاجرت استان ساسکاچوان در روز 7 ژانویه 2016 (17 دی 1394)  ظرفیت برنامه های استانی خود را در وب سایت رسمی به روز رسانی کرد. بدین ترتیب برنامه مهاجرت نیروی متخصص اکسپرس اینتری ساسکاچوان تنها پس از 2 روز به حد نصاب 500 نفر متقاضی خود رسید.

در خبرهای آدیونا در 4 ژانویه اعلام شد که استان ساسکاچوان ظرفیت های جدیدی برای برنامه های استانی خود اعلام کرده است. برنامه نیروی متخصص اکسپرس اینتری ساسکاچوان دومین برنامه این استان است که به سرعت پس از بازگشایی به حد نصاب رسید. پیش از این برنامه نیروی متخصص زیر شاخه مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان تنها ظرف مدت چند ساعت به حد نصاب خود رسیده بود.

البته متقاضیان این برنامه محبوب که نتوانسته اند در این دوره ثبت نام کنند، توجه داشته باشند که در سال 2015 برنامه نیروی متخصص اکسپرس اینتری ساسکاچوان 4 مرتبه اعلام ظرفیت جدید نمود که انتظار می رود این روند در سال 2016 نیز ادامه یابد.

نکته ای که باید متقاضیان مورد توجه داشته باشند این است که با توجه به زمان بندی فشرده این برنامه که تنها چند روز به حد نصاب می رسد، شما نیاز به برنامه ریزی از قبل دارید. متقاضیان می بایستی پیش از بازگشایی مجدد این برنامه با آدیونا تماس حاصل نمایید تا شما را در روند مهاجرت خود یاری کنیم.

مشاورین ما با برنامه ریزی و آماده سازی مدارک شما از قبل، این امکان را به شما می دهند که در هنگام بازگشایی مجدد این برنامه، در اسرع وقت و بدون اتلاف زمان برای متقاضیان مهاجرت از طریق این برنامه محبوب اقدام نمایند.

با مراجعه به وب‌سایت آدیونا و مطالعه شرایط برنامه اکسپرس اینتری ساسکاچوان، از دارا بودن حداقل شرایط لازم برای مهاجرت به کانادا از این  طریق آگاهی حاصل نمایید.