ساسکاچوان در 2016

استان ساسکاچوان کانادا تمام برنامه‌های مهاجرتی خود را برای متقاضیان در سال 2016 از تاریخ 4 ژانویه (14 آذر 1394) بازگشایی کرد.

از طریق این برنامه‌ها ،متقاضیان دارای شایستگی و تجربه مورد نیاز استان ساسکاچوان امکان دریافت اقامت دائم کانادا با گرفتن دعوتنامه از این استان را دارند.

برنامه های مهاجرتی استان ساسکاچوان از محبوب‌ترین برنامه ها در سال 2015 بود که انتظار می‌رود این روند در سال 2016 نیز ادامه پیدا کند.

در جدول زیر می توانید حدنصاب هر برنامه مهاجرتی را مشاهده کنید:

SINP CategoryApplication QuotaRemaining applications
to be accepted in 2016
International Skilled Workers
- With an Employment Offer50005000
- Express Entry500500
- Occupations In-Demand500500*
Saskatchewan Experience
Existing Work Permits & Health Professionals12001200
Students10001000
Hospitality Workers500500
Long Haul Truck Drivers300300
Entrepreneur and Farm
Farmers5050