mon project

امروز در تاریخ 30 تیر 1395 ، اداره مهاجرت استان کبک اعلام کرد که مرحله بعدی پذیرش متقاضیان  برنامه نیروی متخصص کبک در تاریخ 16 اوت 2016 ( 26 مرداد 1395) در ساعت 8:30 صبح به وقت مونترال می باشد. ظرفیت پذیرش این دوره 5000 متقاضی اعلام شده است.

در طول تاریخ ذکر شده افرادی که اقدام به ایجاد حساب کاربری Mon projet Québec نموده اند می توانند پرونده خود را ارسال نمایند. هم اکنون نیز امکان ایجاد حساب کاربری کبک وجود دارد و تا تاریخ 16 اوت 2016 متقاضیان می توانند حساب کاربری ایجاد کنند و شانس ارسال پرونده مهاجرتی کبک دارند.

ظرفیت به سرعت به حد نصاب می رسد

در دوره انتخابی گذشته برنامه مهاجرتی نیروی متخصص کبک که در تاریخ 13 جوون 2016 در ساعت 8:30 برگزار شد ، برنامه در مدت چند ساعت به حد نصاب 5000 نفر خود رسید. بنابراین انتظار می رود که این دوره نیز به سرعت به حد نصاب برسد. همچنین در دوره گذشته فقط 41000 نفر که دارای حساب کاربری بودند می توانستند پرونده ارسال کنند اما در این دوره تا روز ارسال می توان اقدام به ایجاد حساب کاربری نمود که باعث افزایش رقابت برای گرفتن نوبت در صف مجازی برنامه می گردد.

تغییراتی که در سال 2017 انتظار آن را داریم

این دوره ارسال پرونده شاید آخرین دوره برنامه نیروی متخصص کبک در سال 2016 باشد. وزیر مهاجرت کبک خانم کتلین ویل در حال تلاش برای تغییر سیستم برنامه مهاجرتی استان کبک به سیستمی مشابه برنامه اکسپرس اینتری فدرال کانادا می باشد که در آن ابتدا متقاضیان اقدام به تشکیل پرونده می نمایند و سپس با توجه به امتیاز شان رده بندی میشوند و برای امتیازات بالاتر دعوتنامه صادر خواهد شد.

ذکر این نکته مهم است که کسانی که دارای پیشنهاد شغلی از کارفرما در استان کبک هستند و یا دارای اقامت موقت در این استان می باشند شامل این زمان بندی نمی شوند و آنها می توانند در هر زمان اقدام به ارسال پرونده مهاجرتی نمایند.