بسته شدن برنامه اکسپرس اینتری ساسکاچوان

پرچم ساسکاچوان

برنامه مهاجرتی نیروی متخصص اکسپرس اینتری استان ساسکاچوان تنها پس از 4 روز بعد از باز گشایی به حد نصاب خود رسید.

استان ساسکاچوان بازگشایی برنامه اکسپرس اینتری خود را در 2 نوامبر 2015 و با سهمیه 500 نفر اعلام کرده بود.متقاضیانی که خود را برای بازگشایی این برنامه آماده کرده بودند و پیشاپیش به جمع آوری مدارک لازم آقدام کرده بودند و خود را با سیستم گزینش آن آشنا کرده بودند ،می توانستند در ساعات اولیه باز گشایی نسبت به فرستادن پرونده خود به صورت آنلاین اقدام کنند.

گرفتن دعوتنامه از استان ساسکاچوان از طریق برنامه اکسپرس اینتری منجر به اخذ 600 امتیاز در سیستم امتیاز بندی اکسپرس اینتری می شود و نامزد شدن متقاضی برای گرفتن دعوتنامه جهت اقامت دائم را قطعی می کند.این برنامه ابتدا در ماه ژوئن 2015 باز شد که پس از مدت کوتاهی به حد نصاب خود رسید.بابه حد نصاب رسیدن دوره جدید آن در 6 نوامبر 2015 ،به این معنی است که این برنامه بسیار محبوب است و با وجود  2 بار باز گشایی ظرف مدت چند ماه ،شاهد پر شدن ظرفیت آن تنها ظرف مدت چند روز بوده ایم.

برای اطلاعات بیشتر به برنامه مهاجرتی اکسپرس اینتری استان ساسکاچوان مراجعه کنید.