آخرین به روزرسانی امتیاز قبولی اکسپرس اینتری 

در ماه نوامبر شاهد عمده ترین تغییرات در ارتباط با سیستم انتخابی اکسپرس اینتری کانادا که به یک سالگی خود نزدیک می شود هستیم.

علاوه بر کاهش حداقل امتیاز قبولی در دروه آخر انتخابی،شاهد تغییراتی هستیم که از طرف دولت کانادا اعلام گردیده است.

تغییرات اکسپرس اینتری

تغییرات اکسپرس اینتری

 حداقل امتیاز قبولی در دوره های آینده نزول خواهد کرد

دربیست و سومین دوره کنفرانس قوانین مهاجرت که اویل این ماه در تورنتو برگزار شد سخنگوی اداره مهاجرت کانادا پیش بینی کرد حداقل امتیاز قبولی در دوره های آینده نزول خواهد کرد.

یکی از برجسته ترین موضوعات که اداره مهاجرت کانادا پیش بینی کرده است این است تعداد دعوتنامه های صادره برای مهاجران اقتصادی و نیروی ماهر از آن جهت که تجمع پرونده سال 2014 به پایان رسیده است افزایش پیدا می کند.این موضوع اولین بار در گزارش عملکرد 6 ماه اکسپرس اینتری مطرح  و سپس در کنفرانس قوانین مهاجرت بر آن تاکید شده است.

در ادامه سخنگوی اداره مهاجرت خاطر نشان کرد که دوره های اولیه اکسپرس اینتری به دلیل اینکه اکثر متقاضیان دارای پیشنهاد شغلی بوده و از طرف استان ها نامزد دریافت اقامت دائم شده بودند 600 امتیاز نامزدی را دریافت کرده بودند.بر این موضوع در گزارش بین سال اداره مهاجرت نیز اذعان شده است.

البته در ماه گذشته نیز حداقل امتیاز قبولی اکسپرس اینتری افزایش پیدا کرده بود.این به این دلیل بوده است که تعدادی از استانها ماه ها پس از گشایش اکسپرس اینتری اقدام به راه اندازی سیستم اکسپرس اینتری استانی خود کرده اند که باعث شد ناگهان، تعداد زیادی دعوتنامه استانی دریافت کنند.

پس از اتمام تمام برنامه های استانی و پایان پرونده های سال 2014 ، این امید وجود دارد که امتیاز قبولی اکپرس اینتری کاهش چشم گیری پیداکند.

اختصاص امتیاز بیشتر برای افراد دارای فامیل در کانادا در سیستم اکسپرس اینتری

اخیرا جاستین ترودو ، نخست ویز کانادا در نامه ای که به آقای مک کالم وزیر مهاجرت ابلاغ کرده آمده است که باید تمهیداتی در نظر گرفته شود که امتیاز بیشتری در سیستم اکسپرس اینتری برای افرادی که دارای خانواده در کانادا می باشند در نظر گرفته شود تا موقعیتهای بیشتری برای آنها در پروسه مهاجرت آنها ایجاد گردد.بنابراین می توان انتظار داشت که در آینده برای افراد دارای خانواده درجه یک در کانادا  سهولت بیشتری در روند مهاجرتی حاصل می گردد.