تعداد قبول شدگان اکسپرس اینتری

جدیدترین دوره انتخابی برنامه مهاجرتی نیروهای متخصص فدرال یا همان اکسپرس اینتری در تاریخ 24 فوریه 2016 (5 اسفند 1394) برگزار شد. این پنجمین دوره اکسپرس اینتری در سال 2016 و بیست و هشتمین دوره از اول برگزاری دوره‌های اکسپرس اینتری می باشد.

در این دوره از 1484 متقاضی که حداقل نمره 453 را از سیستم نمره بندی برنامه اکسپرس اینتری کسب کرده بودند برای گرفتن اقامت دائم کانادا دعوت به عمل آمد.این دوره حامل پیام خوش برای متقاضیان می باشد زیرا که این دومین دوره در سال 2016 می باشد که حداقل امتیاز قبولی اکسپرس اینتری به 453 رسیده است.

درحالی‌که امتیاز این دوره اکسپرس اینتری نسبت به دوره قبلی یا همان دوره 27 اندکی کاهش داشته است ،انتظار می رود که این امتیاز در دوره‌های بعدی نیز کاهش داشته باشد و این روند کاهش در طول سال ادامه یابد.در طول دوره‌ای انتخابی 9 ماه گذشته تعداد زیادی از قبولیان برنامه نیروی متخصص فدرال اکسپرس اینتری کسانی بوده اند که نه دارای دعوت‌نامه استانی و نه دارای پیشنهاد شغلی بوده اند.

سیستم Express Entry

از اول ژانویه 2015 از این روش مهاجرین اقتصادی بر اساس مهارت‌ها و تجربیاتشان انتخاب خواهند شد. کسانی که یک پیشنهاد کاری معتبر دارند و یا از طریق یک از استان‌های کانادا انتخاب‌شده‌اند قبل از بقیه افراد موردقبول قرار می‌گیرند.

جزئیاتی که در سایت اداره مهاجرت کانادا و روزنامه رسمی کانادا اعلام‌شده است، توضیح می دهد که افراد به چه صورت رتبه بندی و انتخاب می‌شوند. بررسی های انجام شده نشان می‌دهد که فاکتورهای مورد استفاده به مهاجرین تازه وارد کمک می کند که زودتر در اقتصاد کانادا شرکت کنند و هر چه سریع‌تر در جامعه کانادا ادغام شوند. Express Entry امکان بررسی سریع‌تر درخواست‌ها را ایجاد می کند و این امکان را می‌دهد بتواند مؤثرتر و بهتر احتیاجات بازار کار کانادا را برآورده کند.

نکات کلیدی در مورد برنامه اکسپرس اینتری از ابتدا (1 ژانویه 2015) تاکنون

 • تاریخ شروع برنامه : 1 ژانویه 2015
 • تاریخ برگزاری اولین دوره: 31 ژانویه 2015
 • تاریخ جدیدترین دوره برگزارشده : 24 فوریه 2016
 • حداقل نمره قبولی در کل دوره‌های برگزارشده : 450 (18 سپتامبر2015 و 2 اکتبر 2015)
 • بیشترین تعداد دعوت‌نامه صادرشده در یک دوره: 1637 (27 مارس 2015)
 • کمترین تعداد دعوت‌نامه صادرشده در یک دوره: 715
 • بیشترین کاهش نمره قبولی بین 2 دوره پیاپی : 273 امتیاز (از 22 می 2015 تا 12 جون 2015 )
 • کمترین کاهش نمره قبولی بین 2 دوره پیاپی : 0 امتیاز (از 18 سپتامبر2015  تا 2 اکتبر 2015 )
 • بیشترین افزایش نمره قبولی بین 2 دوره پیاپی: 302 امتیاز(از 17 آوریل 2015  تا 22 می 2015 )
 • بیشترین فاصله بین 2 دوره انتخابی: 35 روز (بین 17 آوریل 2015  تا 22 می 2015 )
 • کمترین فاصله بین 2 دوره انتخابی: 7 روز ( در 7 دوره مختلف)
 • کل دعوت‌نامه‌های صادرشده تاکنون(24 فوریه 2016) : 38501
 • تعداد دعوت‌نامه‌های صادرشده در سال 2016 تاکنون : 7438
 • تعداد دعوت‌نامه‌های صادر شده در سال 2015 : 31063

دوره انتخابی اکسپرس اینتری و حداقل نمره قبولی هرسال 2016 (جدول با هر قرعه کشی به روز می شود)

شماره دوره از ابتدای شروع تاریخ قرعه کشیتعداد دعوت نامه های صادر شده در هر دورهحداقل امتیاز قبولی دوره
24January 6, 20161,463461
25January 13, 20161,518453
26January 28, 20161,468457
27February 10, 20161,505459
28February 24, 20161,584453
29March 8, 20161,013473