تازه ترین دوره انتخابی برنامه نیروی متخصص کانادا یا همان اکسپرس اینتری روند 3 دوره انتخابی گذشته رو همچنان ادامه داده است. تعداد دعوتنامه های صادرشده همچنان رو به افزایش بوده و امتیاز قبولی نیز همچنان رو به کاهش است. در این دوره که در تاریخ 25 ژانویه 2017 ( 6 بهمن 1395) برگزار شد ، برای 3508 نفر متقاضی که امتیاز 453 به بالا داشته اند دعوتنامه برای دریافت اقامت دائم کانادا صادر شده است.

آخرین باری که امتیاز قبولی تا این حد پایین آمده بود در ماه اکتبر 2015 بوده است. همچنین دوره انتخابی 25 ژانویه شاهد بیشترین دعوتنامه صادر شده از ابتدای برنامه اکسپرس اینتری تاکنون میباشد. دلایل این کاهش امتیاز را می توان به دو فاکتور نسبت داد. اولین و واضح ترین دلیل را می توان افزایش تعداد دعوتنامه های صادر شده در چند دوره گذشته تا به حال دانست که باعث شده که امتیازات بالاتر دعوتنامه دریافت کرده و از استخر متقاضیان به سرعت خارج شوند و فرصت به متقاضیان با امتیازات پایینتر داده شده است.

اما فاکتوری که در بلند مدت تاثیر خود را بر امتیاز قبولی برنامه اکسپرس اینتری گذاشته است تغییراتی است که از تاریخ 19  نوامبر 2016 در سیستم امتیاز بندی اکسپرس اینتری اعمال شد. از مهمترین این تغییرات کاهش امتیاز پیشنهاد شغلی از 600 امتیاز به 50 امتیاز بوده است. این موضوع باعث شده تا شایستگی های فردی متقاضیان از قبیل تحصیلات و نمره مدرک آیلتس تاثیر بسیار بیشتری در قبولی فرد داشته باشند.

البته همچنان متقاضیان با نمرات پایینتر آیلتس امکان دریافت اقامت دائم کانادا از طریق برنامه های استانی که در واقع مکمل برنامه فدرال اکسپرس اینتری هستند را دارند. این برنامه ها با دادن 600 امتیاز در سیستم امتیاز بندی اکسپرس اینتری به متقاضی قبولی فرد را در این برنامه تضمین می کنند. برای اطلاعات بیشتر به آدیونا تماس بگیرید.