ظرفیت مهاجرتی کانادا در 2016

دولت کانادا با هدفی بلند پروازانه قصد دارد در طرح مهاجران سال 2016، تعداد 305,000 متقاضی جدید اقامت دائم را از طریق برنامه های مختلف از قبیل اقتصادی، خویشاوندی و پناهندگی بپذیرد.
این اولین بار پس از سال‌هاست که دولت کانادا حدنصابی بالای 300 هزار نفر را برای مهاجرین تازه وارد به کانادا تعیین کرده است.

در حالیکه کانادا درهای خود را بر روی مهاجران بازتر کرده است و تعداد بیشتری پناهجو و مهاجر با خویشاوند در کانادا را پذیرش خواهد نمود اما تعداد پذیرش مهاجران اقتصادی که در شاخه های بیزینسی و نیروی ماهر هستند در سال جدید نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. این نکته قابل توجه است که حتی با توجه به کاهش مهاجران اقتصادی، این گروه همچنان بالاترین ظرفیت را در بین مهاجران به کانادا برخوردار است.

وزیر مهاجرت کانادا، آقای جان مک کالم خاطرنشان کرده است که در سال 2016 تعداد 280,000 تا 305,000 نفر متقاضی اقامت دائم دریافت خواهند نمود و بیان نمود که این حدنصاب، بالاترین در تاریخ مدرن کانادا می باشد.
در برنامه مهاجرتی 2016 کانادا تمهیدات جدیدی برای تسهیل در مهاجرت خویشاوندان به کانادا، کاهش زمان بررسی پرونده ها، توجه بیشتر به مسائل اقتصادی مهاجران و همچنین توجه به پناهجویان در نظر گرفته شده است.

در جدول زیر برنامه‌ریزی دولت کانادا برای حدنصاب مهاجران در سال 2016 را می توانید مشاهده کنید:

زیرشاخه برنامه مهاجرتیمحدوده ظرفیت سال 2016حدنصاب سال 2016محدوده ظرفیت سال 2015درصد تغییر سال 2016 نسبت به سال 2015   
اقتصادیفدرال-نیروی متخصص54,000-59,00058400به پاورقی مراجعه کنیدبه پاورقی مراجعه کنید
فدرال-مددکاران20,000-22,0002200026,000-30,000-26.67%
فدرال-بیزینس500-9008001,000-1,700-47.06%
برنامه های مهاجرتی استانی46,000-48,00047500046,000-48,000بدون تغییر
نیروهای متخصص کبک25,500-27,0002620026,000-27,000بدون تغییر
بیزینس کبک5,200-5,50054005,000-5,500بدون تغییر
خویشاوندیهمسر و فرزندان57,000-62,0006000045,000-48,000+ 29.17%
والدین و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها18,000-20,0002000018000-20,000بدون تغییر
پناهندگانانواع پناهندگی53,800-60,6005940024,000-29,000+98%

نکات جدول:

  • محدوده حدنصاب مهاجران اقتصادی سال 2016: 151,200-162,400
  • درصد مهاجران اقتصادی از حدنصاب سال 2016: 53.24%
  • محدوده حدنصاب مهاجران خویشاوندی سال 2016: 75,000-82,000
  • درصد مهاجران خویشاوندی از حدنصاب سال 2016: 26.88%
  • محدوده حدنصاب مهاجران پناهندگی سال 2016: 53,800 – 60,600
  • درصد مهاجران پناهدگی از حدنصاب سال 2016: 19.87%
  • محدوده حدنصاب مهاجران سال 2016: 280,000 – 305,000
  • برنامه 2016 حدنصابی برای برنامه مهاجرتی تجربه کانادایی (Canadian Experience) مشخص نکرده است. همچنین در برنامه سال 2015 ظرفیت برنامه نیروی فنی و حرفه ای شامل برنامه نیروی متخصص فدرال بوده است. با توجه به این توضیحات در کل ظرفیت سال 2016 نسبت به سال 2015 برای نیروی های متخصص فدرال 20.27% کاهش یافته است.

برای ارزیابی اینکه آیا شما نیز می توانید جز یکی از گروه های مهاجرتی بالا برای وارد شدن به کانادا باشید، با شرکت آدیونا تماس بگیرید تا مشاورین ما شما را در این امر یاری کنند.