لیست مشاغل مورد نیاز استان ساسکاچوان برای سال 2016  
عنوان شغل NOC کد شغلنیاز به داشتن جواز کاری در ساسکاچوان 
مهندس عمران2131جواز مهندسی از سازمان APEGS ساسکاچوان
مهندس مکانیک2132جواز مهندسی از سازمان APEGS ساسکاچوان
مهندس برق و الکترونیک2133جواز مهندسی از سازمان APEGS ساسکاچوان
مهندس صنایع و تولید2141جواز مهندسی از سازمان APEGS ساسکاچوان
نقشه بردار2154تایید مدارک شغلی از Canadian Board of Examiners for Professional Surveyors
مهندس برنامه نویس 2173تایید مدارک شغلی از Canadian Association of Information Technology Professionals
روانشناس4151تایید مدارک تحصیلی از طرف دانشگاه روانشناسی ساسکاچوان
کارمندان خدمات بهزیستی و بازپروری4212 معادل سازی مدارک تحصیلی از انجمن بهزیستی کانادا
معلم مهد کودک و پیش دبستانی4214تایید مدارک تحصیلی توسط وزارت آموزش کانادا
تکنیسین لابراتوار پزشکی3211جواز کاری از اتحادیه تکنیسین های لابراتور پزشکی در کانادا
متخصص سونوگرافی3216جواز کاری از اتحادیه متخصصین سونوگرافی در کانادا
مدیر مراکز بهزیستی و بازپروی0423خیر
متخصص مشاور مدیریت کسب و کار1122 خیر
متخصصین و تکنیسین معادن و زمین شناسی2212خیر
متخصص بیولوژی2121خیر
مشاور امور کشاورزی2123خیر
متخصص فصای سبز2225خیر
تعمیر کار وسایل برقی خانگی 2242خیر
تکنسین ابزار دقیق صنعتی2243خیر
قصاب6331جواز کاری از اتحادیه مشاغل فنی و حرفه ای
ساسکاچوان
متخصص ابزار برش و ورق کار7231جواز کاری از اتحادیه مشاغل فنی و حرفه ای ساسکاچوان
متخصص کابینت سازی7272جواز کاری از اتحادیه مشاغل فنی و حرفه ای ساسکاچوان
تعمیر کار ماشین آلات صنعتی و کارخانجات7311جواز کاری از اتحادیه مشاغل فنی و حرفه ای ساسکاچوان
تعمیر کار ماشین آلات سنگین کشاورزی و راه سازی و استخراج معادن7312جواز کاری از اتحادیه مشاغل فنی و حرفه ای ساسکاچوان
تعمیر کار کامیون و اتوبوس7321جواز کاری از اتحادیه مشاغل فنی و حرفه ای ساسکاچوان
صافکار خودرو 7321جواز کاری از اتحادیه مشاغل فنی و حرفه ای ساسکاچوان
جوشکار7237جواز کاری از اتحادیه مشاغل فنی و حرفه ای ساسکاچوان
مدیر بهره برداری منابع طبیعی و شیلات0811خیر
مدیر مزارع و کشاورزی0821خیر
مدیر کارگاه و کارخانجات تولیدی0911خیر
مدیر امور برق رسانی ، آب و فاضلاب و گاز0912خیر