اداره مهاجرت کانادا (IRCC) در تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۲۳ اولین قرعه‌کشی مبتنی بر دسته‌بندی خود را انجام داد.

این نوع جدید از قرعه‌کشی در ماه مه سال گذشته به عنوان یک روش برای جلب مهاجران ماهر بر اساس نیازهای خاص کاری ملی و چالش‌های جمعیتی کانادا اعلام شد.

به عبارت دیگر، IRCC تصمیم گرفت این نوع جدیدی از قرعه‌کشی اکسپرس انتری را پیاده‌سازی کند تا کانادا مهاجران خارجی را با تجربه کاری مورد نیاز و توانایی‌های خاص جذب کند.

دسته بندی ها

در سال ۲۰۲۴ به‌طور خاص، IRCC تصمیم گرفته است که از طریق قرعه‌کشی‌های مبتنی بر دسته‌بندی، اولویت به کاندیدهایی با تجربه کاری و توانایی‌های زبانی زیر بدهد:

 • شغل‌های مرتبط با بهداشت
 • شغل‌های علمی، مهندسی، فناوری و ریاضیات (STEM)
 • شغل‌های فنی حرفه‌ای
 • شغل‌های حمل و نقل
 • شغل‌های کشاورزی و غذایی
 • تسلط به زبان فرانسوی

از زمان برگزاری اولین قرعه‌کشی مبتنی بر دسته‌بندی تقریباً یک سال گذشته، IRCC در مجموع ۲۵ قرعه‌کشی مبتنی بر دسته‌بندی انجام داده است.

در حالی که IRCC همه شش دسته بندی فوق را به عنوان اولویت‌ها برای این نوع جدید قرعه‌کشی انتخاب کرده است، تعداد ITA های صادر شده به نامزدها در هر یک از دسته‌ها نیز در سال گذشته به شدت متفاوت بوده است:

 • بهداشت: 9,100  دعوتنامه
 • علمی و مهندسی : 10,900 دعوتنامه
 • حرفه‌های حرفه‌ای: 2,500  دعوتنامه
 • حمل و نقل: 2,645   دعوتنامه
 • کشاورزی و غذای کشاورزی: 1,150   دعوتنامه
 • تسلط به زبان فرانسوی: 21,100 دعوتنامه

برای باقی مانده سال ۲۰۲۴ چه اتفاقی می‌افتد؟

 اداره مهاجرت کانادا به تفکیک دسته بندی، درصد دعوتنامه هایی که هر دسته برای امسال صادر می‌کند را اعلام کرده است:

 • بهداشت: 15%
 • علمی و مهندسی : 25%
 • حرفه‌های حرفه‌ای:  5%
 • حمل و نقل: 3%
 • کشاورزی و غذای کشاورزی:  0.5 %
 • تسلط به زبان فرانسوی: 30 %