امتیاز بندی اکپرس اینتری ساسکاچوان

پرچم ساسکاچوان

سیستم امتیاز بندی اکسپرس اینتری ساسکاچوان

شما حداقل باید 60 از امتیاز از 100 امتیاز ممکن برای قبولی در این برنامه را کسب نمایید.

امتیاز بر پایه موارد زیر به شما تعلق میگیرید

  • سطح تحصیلات و رشته تحصیلی
  • سابقه کاری
  • سطح زبان
  • سن متقاضی
  • انطباق پذیری با ساسکاچوان

 امتیاز بندی در هر بخش به صورت زیر می باشد:

1- سطح تحصیلات

امتیازبندی تحصیلات برای مهاجرت استانی ساسکاچوان 
کارشناسی ارشد23
لیسانس20
کاردانی15
مدرک، دیپلم یا گواهینامه یکساله12

2- سابقه کاری

امتیازبندی سابقه کار برای مهاجرت استانی ساسکاچوان   
توضیح: این بخش سقف امتیاز 15 را دارد، در صورتیکه متقاضی سابقه کاری مرتبط با 6 تا 10 سال گذشته نیز داشته باشد، امتیاز بخش "ب" را هم دریافت می کند.
الف)سابقه کار مربوط به 5 سال اخیرب)سابقه کار مربوط به 10 سال اخیر
5 سال10 امتیاز5 سال5 امتیاز
4 سال8 امتیاز4 سال4 امتیاز
3 سال6 امتیاز3 سال3 امتیاز
2 سال4 امتیاز2 سال2 امتیاز
1 سال2 امتیاز1 سال0

3- سطح زبان

امتیازبندی دانش زبان برای مهاجرت استانی ساسکاچوان 
CLB 8 and higher20
CLB 718
CLB 616
CLB 514
CLB 412

4- سن متقاضی

امتیازبندی بر حسب سن متقاضی برای مهاجرت استانی ساسکاچوان 
کمتر از 18 سال0
18 تا 21 سال8
22 تا 34 سال12
35 تا 45 سال10
46 تا 50 سال8
بیشتر از 50 سال0

5- انطباق پذیری

امتیازبندی مهاجرت استانی ساسکاچوان بر حسب ارتباط متقاضی با این استان 
فامیل نزدیک در استان ساسکاچوان(والدین،خواهر و برادر،پدربزرگ و مادر بزرگ، خاله، عمه، عمو، دایی و ...)20
سابقه کار قبلی در استان ساسکاچوان(متقاضی باید حداقل 12 ماه سابقه کار در این استان داشته باشد)5
سابقه تحصیلات قبلی در استان ساسکاچوان( سابقه حداقل یک سال تحصیل در یکی از موسسات مورد تایید استان ساسکاچوان)5

6- تمکن مالی

متقاضی باید برای مهاجرت به ساسکاچوان کانادا تمکن مالی خود را نشان دهد. این تمکن مالی با داشتن حداقل مبالغ زیر در حساب متقاضی اثبات می شود.

حداقل مبلغ مورد نیاز برای هر نفر به صورت زیر می باشد.

تعداد خانوارمبلغ مورد نیاز (دلار کانادا)
1 نفر12,300
2 نفر15,312
3 نفر18,825
4 نفر22,856
5 نفر25,923
6 نفر29,236
7 نفر به بالا32,550