برنامه کارآفرینی انتاریو

برنامه مهاجرت از طریق کار آفرینی در استان انتاریو برای کسانی طراحی شده است که در خارج از کانادا سابقه داشتن کسب و کار، و یا مدیریت در یک کسب و کار را دارند و به آنها امکان دریافت اقامت دائم کانادا از طریق ایجاد کسب و کار جدید و یا سرمایه گذاری در بیزنس  موجود در کانادا را می دهد.

شرایط اولیه برنامه کارآفرینی انتاریو

پنج فاکتور تعیین کننده حداقل شرایط لازم برای متقاضی مهاجرت به انتاریو از طریق ایجاد کسب و کار می باشند :

سابقه کاری

 • حداقل 36 ماه سابقه کسب و کار در 60 ماه گذشته که 12 ماه آن به صورت فعال در زمینه اداره و مدیریت کسب و کار پیشنهادی باشد
 • سابقه کاری شما باید به عنوان صاحب کسب و کار و یا مدیریت ارشد باشد
 • متقاضی فقط می تواند از یک نوع سابقه کاری استفاده کند.بدین معنی که یا به عنوان صاحب کسب و کار و یا به عنوان مدیر ارشد کسب و کار

دارایی ثابت

 • اگر کسب و کار پیشنهادی شما در محدوده شهر تورنتو باشد ،شما باید حداقل  1 میلیون و 500 هزار دلار کانادا دارایی داشته باشید.
 • اگر کسب و کار پیشنهادی شما در خارج از محدوده شهر تورنتو باشد ،شما باید حداقل  800 هزار دلار کانادا دارایی داشته باشید.
 • اگر کسب و کار پیشنهادی شما در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات دیجیتالی باشد فارغ از محل احداث کسب و کار،شما باید حداقل  800 هزار دلار کانادا دارایی داشته باشید.

سرمایه گذاری شخصی در کسب و کار

 • اگر کسب و کار پیشنهادی شما در محدوده شهر تورنتو باشد ،شما باید حداقل  1 میلیون دلار کانادا برای ایجاد کسب و کار سرمایه گذاری کنید و حداقل سهم شما از کسب و کار 33.3% باشد.
 • اگر کسب و کار پیشنهادی شما  در خارج از  محدوده شهر تورنتو باشد ،شما باید حداقل  500 هزار  دلار کانادا برای ایجاد کسب و کار سرمایه گذاری کنید و حداقل سهم شما از کسب و کار 33.3% باشد.
 • اگر کسب و کار پیشنهادی شما در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات دیجیتالی باشد فارغ از محل احداث کسب و کار،شما باید حداقل  500 هزار  دلار کانادا برای ایجاد کسب و کار سرمایه گذاری کنید و حداقل سهم شما از کسب و کار 33.3% باشد.

ایجاد شغل

 • متقاضی باید حداقل برای شهروندی یا اقامت کانادا، در کسب و کاری که قصد راه اندازی آن را دارد، 2 موقعیت شغلی تمام وقت ایجاد نماید

سفر اکتشافی

 • اگر شما قصد خرید کسب و کار موجود در انتاریو را دارید، باید حداقل یک بار در 12 ماه گذشته سفر اکتشافی برای بازدید از آن کسب و کار در انتاریو داشته باشید

متقاضی باید تمام شرایط حداقلی بالا را برآورده سازد تا بتواند برای این برنامه مهاجرتی اقدام نماید. اگر شریک متقاضی نیز قصد مهاجرت و همراهی متقاضی را دارد، او نیز باید شرایط بالا را داشته باشد.


شرایط عمومی کسب و کار برای مهاجرت از طریق برنامه کارآفرینی انتاریو

علاوه بر شرایط ذکر شده در بالا کسب و کار پیشنهادی باید شرایط عمومی زیر را نیز دارا باشد :

 • درآمد کسب و کار پیشنهادی باید از طریق فروش محصول و یا ارائه خدمات باشد
 • درآمد اصلی کسب و کار باید از طریق فعالیت اصلی آن کسب و کار باشد
 • کسب و کار پیشنهادی باید تمام قوانین کار در کانادا را رعایت نماید و اقدام به دریافت هر گونه پروانه کاری لازم نماید
 • کسب و کار پیشنهادی باید شرایط یک کسب و کار دائمی در انتاریو را داشته باشد

شرایط سرمایه گذاری در کسب و کار موجود در استان انتاریو

اگر متقاضی مهاجر به کانادا قصد سرمایه گذاری در کسب و کار موجود در انتاریو را داشته باشد، علاوه بر شرایط ذکر شده در قبل، باید شرایط زیر را نیز بر آورده سازد :

 • کسب و کار موجود باید حداقل 60 ماه قبل از خریداری در انتاریو فعال بوده باشد و در طی این دوره تحت مالکیت یک شخص و یا گروه مشخص بوده باشد.
 • مالکیت کسب و کار باید به صورت کامل از مالک قبلی به متقاضی مهاجرت منتقل گردد.
 • کسب و کار موجود نباید در مالکیت افرادی که در فرآیند مهاجرت از طریق برنامه کار آفرینی انتاریو هستند باشد.
 • متقاضی باید علاوه بر نگهداری کارمندان فعلی کسب و کار ، حداقل 2 شغل تمام وقت نیز ایجاد کند.
 • متقاضی باید از طریق طرح توجیهی کسب و کار خود (Business Plan) ثابت نماید که در آینده قصد گسترش کسب و کار فعلی را دارد.

شرایط انتخاب شدن برای دریافت اقامت دائم کانادا

متقاضی پس از احداث کسب و کار و در زمان اقدام برای دریافت اقامت دائم کانادا باید شرایط زیر را بر آورده سازد :

متقاضی باید حداقل سطح زبان CLB 5 کانادا را داشته باشد:

 • IELTS 5 or TEF 181-216 Listening
 • IELTS 4 or TEF 151-180 Reading
 • IELTS 5 or TEF 226-270 Writing
 • IELTS 5 or TEF 226-270 Speaking
 • متقاضی باید حداقل 9 ماه از سال را در استان انتاریو سکونت داشته باشد

نحوه امتیاز بندی برنامه کارآفرینی انتاریو