نحوه امتیاز بندی برنامه کارآفرینی انتاریو

نحوه امتیاز بندی برنامه کارآفرینی انتاریو

متقاضی می تواند در 3 گروه امتیاز کسب کند که در کل 160 امتیاز به صورت زیر می باشد :

 • سابقه کاری
 • سرمایه گذاری
 • مهارت‌های فردی
فاکتور امتیازدهیحداکثر امتیاز قابل کسب
سابقه کاری50
سرمایه گذاری90
مهارت‌های فردی20
مجموع160

 

سابقه کاری

سابقه داشتن کسب و کار و یا مدیریت ارشد

سابقهمدت زمانامتیاز
مالک کسب و کارکمتر از 36 ماهفاقد شرایط
36 تا 47 ماه13
48 تا 59 ماه19
60 ماه25
یا
مدیر ارشد در کسب و کارکمتر از 36 ماهفاقد شرایط
36 تا 47 ماه8
48 تا 59 ماه14
60 ماه20
حداکثر امتیاز موجود25

داشتن سابقه کاری خاص

 • داشتن سابقه کاری در کسب و کار با افزایش درآمد به میزان بیش از 20 درصد در دو سال متوالی
 • داشتن سابقه کاری در کسب و کار که بیش از 20 درصد از تولیدات یا خدمات خود را صادر می کند
فاکتور امتیازدهیحداکثر امتیاز قابل کسب
بدون سابقه کاری خاص 0
1 سابقه کاری خاص 15
2 سابقه کاری خاص25
مجموع25

 

سرمایه گذاری

دارایی ثابت

 مبلغ داراییامتیاز
کسب و کار در محدوده تورنتوکمتر از 1 میلیون و 500 هزار دلار کانادافاقد شرایط
از 1 میلیون و 500 هزار تا 2 میلیون دلار کانادا2
از 2 میلیون نا 2 میلیون و 500 هزار دلار کانادا5
از 2 میلیون و 500 هزار تا 3 میلیون دلار کانادا8
از 3 میلیون تا 3 میلیون و 500 هزار دلار کانادا11
بیش ا ز 3 میلیون و 500 هزار دلار کانادا15
و یا
کسب و کار خارج از محدوده تورنتو و یا کسب و کار در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات800 هزار تا 1.3 میلیون دلار کانادا2
1.3 میلیون تا 1.8 میلیون دلار کانادا5
1.8 میلیون تا 2.3 میلیون دلار کانادا8
2.3 میلیون تا 2.8 میلیون دلار کانادا11
بیش از 2.8 میلیون دلار کانادا15
حداکثر امتیاز موجود15

سرمایه گذاری در کسب و کار

 مبلغ داراییامتیاز
کسب و کار در محدوده تورنتوکمتر از 1 میلیون دلار کانادافاقد شرایط
از 1 میلیون تا 1.5 میلیون دلار کانادا2
از 1.5 تا 2 میلیون دلار کانادا6
2 تا 2.5 میلیون دلار کانادا10
از 2.5 تا 3 میلیون دلار کانادا14
بیش ا ز 3 میلیون دلار کانادا20
و یا
کسب و کار خارج از محدوده تورنتو و یا کسب و کار در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات500 هزار تا 1 میلیون دلار کانادا3
1 تا 1.5 میلیون دلار کانادا8
1.5 تا 2 میلیون دلار کانادا13
2 تا 2.5 میلیون دلار کانادا18
بیش از 2.5 میلیون دلار کانادا25
حداکثر امتیاز موجود25

ایجاد فرصت شغلی

تعداد شغل ایجاد شدهامتیاز
25
3 یا 412
5 یا 619
بیش از 720

سفر اکتشافی [ بازدید از کسب و کار خود ]

تعداد سفر اکتشافی به انتاریوامتیاز
00
12
25
حداکثر امتیاز موجود5

کسب و کار در صنایع کلیدی

اگر کسب و کار پیشنهادی در انتاریو در صنایع زیر باشد دارای امتیاز خاص خواهند بود:

 • هوا فضا
 • اتومبیل
 • خدمات مالی
 • غذا و نوشیدنی
 • فن آوری اطلاعات
 • علوم طبیعی
 • معدن
 • توریسم
 • صنعت آب
کسب و کار در صنایع کلیدیامتیاز
خیر0
بله10
حداکثر امتیاز موجود10

همچنین اگر کسب و کار شما شغل در گروه های خاص ایجاد کند دارای امتیاز خواهد بود

نوع شغل ایجاد شدهامتیاز
در NOC 0 یا A15
در NOC B10
NOC C یا NOC D0
حداکثر امتیاز موجود15

 

مهارتهای فردی

تحصیلات

سطح تحصیلاتامتیاز
دیپلم0
6 ماه تا 2 سال تحصیلات پس ز دیپلم2
بیش از 2 سال تحصیلات پس از دیپلم5
حداکثر امتیاز موجود5

سطح زبان

سطح زبانامتیاز
CLB 3 و کمتر3
CLB 410
CLB 5 به بالا15
حداکثر امتیاز موجود15
اطلاعات بیشتر در مورد برنامه کارآفرینی انتاریو