حداقل امتیاز قبولی در سیستم اکسپرس اینتری کانادا برای دریافت اقامت دائم در دروه 21 قرعه کشی کاهش یافت

تغییرات در سیستم اکسپرس اینتری

دوره 21 قرعه کشی سیستم اکسپرس اینتری کانادا در تاریخ 27 نوامبر 2015 (6 آذر 1394) توسط اداره مهاجرت فدرال برگزار گردید. در این دوره 1559 دعوتنامه برای متقاضیانی که امتیاز 472 به بالا داشتند صادر گردید.

این دوره شاهد کاهش قابل توجهی در حداقل امتیاز قبولی اکسپرس اینتری نسبت به دوره قبلی (دوره بیستم) بوده ایم. در این دوره حداقل امتیاز با کاهش 12 امنتیازی از 484 به 472 امتیاز تنزل پیدا کرده است. اگر چه در دوره بیستم هم شاهد کاهش 4 امتیازی نسبت به دوره نوزدهم بودیم.

هرچند در ماه های اخیر تمرکز دولت کانادا در مسائل مهاجرتی بیشتر مرتبط با پناهندگان سوری بوده است، اما برگزاری دوره های اکسپرس اینتری همچنان نشان می دهد که این سیستم اهمیت قابل توجهی از نظر مهاجرتی برای دولت کانادا دارد.

دوره انتخابی اکپرس اینتری و حداقل نمره قبولی هر دوره (به روز شده)

حداقل نمره قبولی دورهتعداد دعوتنامه های صادر شدهتاریخ قرعه کشیشماره دوره
886779January 31, 20151
818779February 7, 20152
808849February 20, 20153
7351187February 27, 20154
4811620March 20, 20155
4531637March 27, 20156
469925April 10, 20157
453715April 17, 20158
7551361May 22, 20159
4821501June 12, 201510
4691575June 27, 201511
4631516July 10, 201512
4511581July 10, 201513
4711402August 7, 201514
4561523August 21, 201515
4591517September 8, 201516
4501545September 18, 201517
4501530October 2, 201518
4891502October 23, 201519
4841506November 13, 201520
4721559November 27 ,201521

نکات کلیدی در مورد برنامه اکپرس اینتری از ابتدا (1 ژانویه) تاکنون

 • تاریخ شروع برنامه : 1 ژانویه
 • تاریخ برگزاری اولین دوره: 31 ژانویه
 • تاریخ جدیدترین دوره برگزار شده :  27نوامبر
 • حداقل نمره قبولی در کل دوره های برگزار شده : 450 (18 سمپتامبر و 2 اکتبر)
 • بیشترین تعداد دعوتنامه صادرشده در یک دوره: 1637 (27 مارچ)
 • کمترین تعداد دعوتنامه صادرشده در یک دوره: 715
 • بیشترین کاهش نمره قبولی بین 2 دوره پیاپی : 273 امتیاز (از 22 می تا 12 جون)
 • کمترین کاهش نمره قبولی بین 2 دوره پیاپی : 0 امتیاز (از 18 سپتامبر تا 2 اکتبر)
 • بیشترین افزایش نمره قبولی بین 2 دوره پیاپی: 302 امتیاز(از 17 آپریل تا 22 می)
 • بیشترین فاصله بین 2 دوره انتخابی: 35 روز (بین 17 آپریل تا 22 می)
 • کمترین فاصله بین 2 دوره انتخابی: 7 روز ( در 5 دوره مختلف)
 • کل دعوتنامه های صادرشده تاکنون(13 نوامبر) : 28109