گزارش Skill Select استرالیا

گزارش Skill Select استرالیا

در 4 دسامبر 2015 دوره های انتخابی سیستم Skill Select ویزای استرالیا برگزار شد.تعداد کل دعوتنامه هایی که برای این دوره در نظر گرفته شده به شرح زیر است.

4 دسامبر 2015 (1 دی 1394)

زیرشاخه ویزا حداکثر دعوتنامه
نیروی متخصص بدون اسپانسر زیر شاخه 189700
نیروی متخصص با اسپانسر اقامت موقت زیر شاخه 4895

در دوره های انتخابی 2015-2016 تاکنون نتایج به صورت زیر بوده است:

زیر شاخه ویزاJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecemberتعداد کل
نیروی متخصص بدون اسپانسر زیر شاخه 1892300230023002000230070011900
نیروی متخصص اقامت موقت زیر شاخه 48980808040405325
تعداد کل2380238023802040234070512225

امتیاز بندی متقاضیان دعوت شده در 4 دسامبر 2015

امتیاز بندی متقاضیان دعوت شده و تعداد آنها در 4 دسامبر 2015 در نمودار زیر آمده است:

نمدار تعداد دعوتنامه عای skill select

نحوه انتخاب متقاضیان

در سیستم ارسال دعوتنامه برای متقاضیان ،ابتدا آنهایی که امتیاز بالاتری داشته اند موفق به دریافت دعوتنامه شده اند.برای متقاضیان با امتیاز مشابه بسته به تاریخ فرستادن مدارک خود برایشان دعوتنامه صادر شده است به این ترتیب که آنهایی که زودتر مدارک خود را ارسال کرده اند، در زمان کوتاهتری برایشان دعوتنامه ارسال شده است.

زیر شاخه ویزا امتیاززمان ارسال دعوتنامه
نیروی متخصص بدون اسپانسر زیر شاخه 189608 اکتبر 2015
نیروی متخصص اقامت موقت زیر شاخه 4896510 اکتبر 2015

به دلیل بالا بودن تعداد متقاضیان در رشته های شغلی زیر برای آنها قرار است به صورت خاص دعوتنامه ارسال گردد.

  • تحلیلگر سیستم ها
  • حسابدار
  • برنامه نویس نرم افزار و اپلیکیشن

برای شغلهای ذکر شده ابتدا برای آنهایی که از طریق ویزای نیروی ماهر بدون اسپانسر زیر شاخه 189 دعوتنامه ارسال می شود و سپس برای آنهایی که از طریق زیر شاخه 489 اقدام نموده اند .اگر تعداد دعوتنامه ها برای ویزا 189 به حد نصاب برسد ، برای متقاضیان ویزای 489 دعوتنامه صادر نخواهد شد.

نمره قبولی برای مشاغل بالا و زمان بررسی پرونده برای ویزا در جدول زیر آمده است :

کد مشاغلشغلحداقل امتیاز قبولیتاریخ پروسس آخرین متقاضی برای ویزا
2211حسابدار7021 سپتامبر 2015
2611مهندس شبکه و تحلیلگر سیستم ها6512 سپتامبر 2015
2613برنامه نویس نرم افزار و اپلیکیشن6012 جوون 2015

برای متقاضیان مهاجرت به رشته شغلی زیر به دلیل رسیدن به حد نصاب 2015 دیگر دعوتنامه صادر نمی گردد.

  • بازرس حسابرس
  • منشی