نیروی ماهر کبک

نمایی از کبک در زمان غروب

مهاجرین متخصص و حرفه ای که خواهان اقامت در شهر مونترال یا هر شهر دیگری در استان کبک هستند، اساس مجموعه‌ای از گزینه ها ی متفاوت نسبت به افرادی که خواهان اقامت در هر جای دیگری از کانادا می‌باشند انتخاب می‌شوند. این برنامه برای افرادی که آشنایی با زبان فرانسه دارند گزینه مناسبی می باشد. هرچند که برنامه ویژه استان کبک می باشد اما افرادی که از این طریق اقامت دائم کسب می کنند می توانند در هرکجای کانادا ساکن شده و کار و زندگی کنند.

از ابتدای سال 2016 برنامه نیروی متخصص کبک به صورت آنلاین و از طریق سیستم Mon Projet Quebec انجام می شود. این برنامه در هر دوره تعداد 5000 نفر پرونده می پذیرد.

به درخواست کنندگانی که تحت سیستم انتخاب مهاجرت کبک انتخاب می‌شوند گواهینامه انتخاب کبک (CSQ) اعطا می‌شود.

skilled worker کانادا

برای احراز شرایط دریافت گواهی گزینش کبک، درخواست کننده متخصص بایستی امتیاز کافی را بر اساس سیستم امتیازی زیر بدست بیاورد.

یک درخواست کننده مجرد حداقل باید 50 امتیاز بدست بیاورد. درخواست کننده متاهل باید حداقل 59 امتیاز اخذ کند. همچنین باید توجه داشت که متقاضی مجرد و متاهل برای قبولی در برنامه  نیروی متخصص کبک باید به غیر از احتساب امتیاز فرزند و تمکن مالی به ترتیب امتیاز 43 و 52 را کسب نمایند.

پس از پذیرش و دریافت گواهینامه انتخاب کبک، درخواست کنندگان باید به صورت موفق از عهده بررسی های امنیتی و آزمایش های پزشکی که توسط دولت فدرال کانادا به منظور صدور ویزای اقامت دائمی کانادا انجام می شود برآیند.

درصورتی که مایل به امتیازبندی برنامه نیروی متخصص کبک توسط گروه آدیونا می باشید می تواند از مشاوره رایگان شرکت آدیونا استفاده کنید. برای این منظور فرم موجود در سابت را تکمیل کرده تا کارشناسان ما در سریعترین زمان با شما تماس بگیرند.

معیار های گزینش نیروی متخصص کبک

معیار گزینشامتیازات
تحصیلات و رشته تحصیلیحداکثر 26 امتیاز
سابقه کارحداکثر 8 امتیاز
سنحداکثر 16 امتیاز
دانش زبانحداکثر 22 امتیاز
زندگی و داشتن بستگان در کبکحداکثر 8 امتیاز
مشخصات همسرحداکثر 17 امتیاز
پیشنهاد کار تائید شدهحداکثر 10 امتیاز
فرزندانحداکثر 8 امتیاز
خودکفایی مالیحداکثر 1 امتیاز
امتیاز قبولی برای افراد مجرد50
امتیاز قبولی برای متاهلین59

علاوه بر شرایط فوق درخواست کنندگانی که انتخاب می شوند باید آزمایش های سلامت پزشکی و امنیتی را به عنوان بخشی از پروسه درخواست مهاجرت کانادا از سر بگذرانند.

درخواست کنندگان از این برنامه مهاجرتی بر اساس سیستم گزینش فدرال ارزیابی نمی شوند و اداره شهروندی و مهاجرت کانادا گزینش این افراد را که توسط دولت کبک انجام می شود، تائید می کند.

امتیازبندی کامل برنامه نیروی متخصص کبک