دعوت نامه اکسپرس اینتری

حدود 4449 دعوت‌نامه برای اقامت دائم کانادا از طریق برنامه اکسپرس اینتری در ماه فوریه صادر شد که این آمار بالاترین حد خود از زمان شروع برنامه اکسپرس اینتری حدود یک سال قبل می‌باشد. رکورد قبلی مربوط به ماه مارس 2015 بود که تعداد 3257 دعوت‌نامه برای اقامت دائم صادر شد.

ماه گذشته اولین ماهی در یک سال گذشته بود که 3 بار قرعه‌کشی اکسپرس اینتری اتفاق افتاد. در 6 ژانویه، حدود 1463 دعوت‌نامه با حداقل امتیاز 461 برای متقاضیان صادر شد. در 13 ژانویه، حدود 1518 دعوت‌نامه با حداقل امتیاز 453 صادر شد و در 28 ژانویه، نزدیک به 1468 دعوت‌نامه با حداقل امتیاز 457 صادر شد.

هر سه قرعه‌کشی اول سال 2016 اکسپرس اینتری شامل متقاضیان بدون پیشنهاد کار بودند. داشتن پیشنهاد کار و یا نامه انتخابی استانی باعث می‌شود که متقاضیان 600 امتیاز اضافه کسب کنند که انتخاب آن‌ها را در قرعه‌کشی تضمین می‌کند.

در دسامبر سال قبل، اداره مهاجرت کانادا اعلام کرد که پیش‌بینی می‌شود که تعداد دعوت‌نامه‌های صادرشده در هر قرعه‌کشی افزایش یابد زیرا پرونده‌های مهاجرتی قبل از اکسپرس اینتری در حال اتمام می‌باشند و امکانات بیشتری برای بررسی پرونده‌های اکسپرس اینتری آزاد می‌شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود که حداقل امتیاز موردنیاز برای اکسپرس اینتری امسال کاهش یابد.

نتایج جدید قرعه‌کشی پیش‌بینی‌های جدید را تائید می‌کند که تعداد دعوت‌نامه‌های صادرشده در حال افزایش، و حداقل امتیاز قبولی نیز در حال کاهش است و امید می‌رود که این روند ادامه داشته باشد.