برنامه های پایه ای استان آنتاریو در سال ۲۰۱۵ به حد نصاب خود رسید

21 نوامبر 2015|اخبار, کانادا|

به حد نصاب رسیدن استان آنتاریو در سال 2015 در برنامه های پایه ای استان آنتاریو اعلام کرد که تا آخر سال 2015 هیچ متقاضی جدیدی در برنامه های پایه ای خود قبول نمی کند. برنامه های پایه ای شامل برنامه های زیر می باشد: برنامه نیروی متخصص خارجی دارای پیشنهاد شغلی از کارفرما در آنتاریو برنامه دانشجویان بین المللی فارق التحصیل شده از استان آنتاریو و دارای پیشنهاد شغلی برنامه های پایه ای، [...]