افزایش حداکثر سن فرزندان همراه از ۱۹ به ۲۲ سال اجرایی می شود

20 اکتبر 2017|آدیونا, کانادا|

از تاریخ 24 اکتبر 2017 ( 2 آبان 1396) حداکثر سن فرزندان برای مهاجرت به کانادا از 19 سال به 22 سال افزایش پیدا می کند و از این تاریخ به بعد افرادی که اقدام به ایجاد پرونده مهاجرتی برای کانادا می نمایند میتوانند فرزندان بین 19 تا 22 سال رو که قبلا نمی توانستند به همراه والدین در یک پرونده مهاجرتی به کانادا بیایند ، هم اکنون این فرصت را پیدا کرده اند. دولت [...]