دعوا برسر آینده گرین کارت امریکا از طریق سرمایه گذاری به پایان خود نزدیک می شود

19 دسامبر 2015|اخبار|

دعوا بر سر آینده برنامه مهاجرتی سرمایه گذاری EB-5 به پایان خود نزدیک می شود.در تاریخ 4 دسامبر 2015، گروهی از قانون گذاران تاثیر گذار در کنگره اعلام کردند که در زمینه قانون جدیدی برای صنعت EB-5 در چند روز آینده به تفاهم رسیده اند.این موضوع با مخالفت گروهی  از انبوه سازان شهری مواجه شده که در مرکز دعوا بر سر آینده این برنامه قرار دارند.قدرت سیاسی و لابی این انبوه سازان ، شک و [...]