ظرفیت برنامه مهاجرت والدین به کانادا از طریق اسپانسر شدن فرزندان دو برابر شد

1 مارس 2016|اخبار, کانادا|

همان‌طور که پیش‌بینی می شد ، حدنصاب پذیرش پرونده‌های اسپانسر شیپ والدین در هر سال از 5000 نفر به 10000 نفر افزایش پیدا کرد. از طریق این برنامه مهاجرتی شهروندان و افراد مقیم کانادا می توانند با اسپانسر شدن (پشتیبانی مالی) والدین و پدربزرگ و مادربزرگ خود، برای آن‌ها اقامت دائم کانادا را اخذ نمایند. در کمپین انتخاباتی سال قبل، دولت لیبرال کنونی وعده داده بود که ظرفیت برنامه مهاجرتی اسپانسرشیپ والدین را افزایش دهد. [...]