تغییرات جدید برای مهندسین و مهاجرین نیروی متخصص به استرالیا

16 ژانویه 2016|اخبار, استرالیا|

مهندسین همواره دارای جایگاه ویژه در زمینه اقدام برای مهاجرت از طریق نیروی متخصص به استرالیا را داشته اند. به عنوان نمونه اکثر رشته های مهندسی در لیست مشاغل مورد استرالیا قرار دارند و برای ارزیابی مهارت‌های آن‌ها نیازی به داشتن سابقه کاری نیست. این مقاله، توضیحاتی را در زمینه تغییرات که در جهت ساده تر شدن مهاجرت مهندسین به استرالیا می دهد. این تغییرات شامل : آسان تر شدن ارزیابی مهارت‌های مهندسین از قبیل [...]