باز شدن برنامه مهاجرتی نیروی ماهر استان کبک

6 نوامبر 2015|اخبار, کانادا|

برنامه مهاجرتی نیروی ماهر استان کبک بار دیگر باز شد.این برنامه از 4 نوامبر 2015 آماده دریافت پرونده متقاضیان می باشد.   دولت استانی کبک اعلام کرده که در این دوره به 2 بخش تقسیم گردیده است که شرایط آن در جدول زیر آمده است: برنامه نیروی ماهر کبک دوره دوره اول دوره دوم نحوه دریافت مدارک پرونده ها به صورت پستی دریافت می شوند پرونده ها به صورت آنلاین ثبت می شوند مدت دوره [...]