گزارش دوره انتخابی ۸ ژانویه ۲۰۱۶ Skill Select استرالیا

24 ژانویه 2016|اخبار|

در 8 ژانویه 2016 دوره های انتخابی سیستم Skill Select ویزای استرالیا برگزار شد. تعداد کل دعوت‌نامه هایی که برای این دوره در نظر گرفته شده به شرح زیر است: 8 ژانویه 2016 (18 دی 1394) در دوره های انتخابی 2015-2016 تاکنون نتایج به صورت زیر بوده است: امتیازبندی متقاضیان دعوت شده در 8 ژانویه 2016 امتیازبندی متقاضیان دعوت شده و تعداد آن‌ها در 8 ژانویه 2016 در گراف زیر آمده [...]