گزارش دوره انتخابی ۴ دسامبر ۲۰۱۵ Skill Select استرالیا

23 دسامبر 2015|اخبار|

گزارش Skill Select استرالیا در 4 دسامبر 2015 دوره های انتخابی سیستم Skill Select ویزای استرالیا برگزار شد.تعداد کل دعوتنامه هایی که برای این دوره در نظر گرفته شده به شرح زیر است. 4 دسامبر 2015 (1 دی 1394) در دوره های انتخابی 2015-2016 تاکنون نتایج به صورت زیر بوده است: امتیاز بندی متقاضیان دعوت شده در 4 دسامبر 2015 امتیاز بندی متقاضیان دعوت شده و تعداد آنها در 4 دسامبر [...]